Ändra i testamente

2017-11-16 i Testamente
FRÅGA
HejEn vän, 94 år, har testamenterat sin bostadsrätt till mig. Han har inte gått bort än och nu är det tal om att han evt. ska flytta in på ett äldreboende. Han är vid sina sinnens fulla bruk. Vad händer med hans bostadsrätt då? Kan han skriva ett gåvobrev till mig, även om det finns ett testamente, så jag kan ta över lägenheten innan hans bortgång, eller måste testamentet då ändras?Han har inga egna barn eller maka/sambo. Han har en yngre bror i livet. Ps. Tack för den suveräna tjänsten ni har, jag använder er ibland och får alltid bra svar!
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, och vad kul att höra att du känner att du får hjälp från oss!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken, varav frågor som specifikt rör testamenten regleras i 9-16 kap. ärvdabalken.

När det gäller arvsrätt i allmänhet är huvudregeln att arv inte kan tas i anspråk förrän arvlåtaren gått bort. Om din vän ska flytta in på äldreboende finns det en möjlighet att du kan få hans bostadsrätt redan nu, under vissa förutsättningar som jag kommer presentera nedan. Du och din vän får inte avtala om att du ska få ditt arv i förtid, utan att testamente antingen ändras eller att ett nytt upprättas.

Jag skulle också vilja poängtera att syftet med ett testamente är att den som testamenterar uttrycker sin verkliga vilja. Ibland kan den bedömningen bli lite problematisk om testatorn har psykiska problem eller fysiska problem där hög ålder är något som inkluderas i båda kategorierna. Eftersom din vän är 94 år beror mycket på hens förmåga att upprätta ett nytt testamente för att det ska ses som giltigt.

Upprätta ett nytt testamente

Det är alltid tillåtet att återkalla ett testamente, och det krävs inga formkrav för att återkalla det [10 kap. 5 § ärvdabalken]. Däremot krävs det samma formkrav för att upprätta ett nytt testamente, som det krävs vid upprättande av testamente [10 kap. 1 § ärvdabalken].

Ändra i testamente

Om din vän istället för att upprätta ett nytt, bara vill ändra så att bostadsrätten tas bort från testamentet och istället ges bort i gåva till dig i ett separat avtal utan att betraktas som arv längre, finns det olika regler som din vän måste förhålla sig vid. Vid tillägg i testamentet krävs det att samma krav uppfylls som när man upprättar ett testamente för första gången, d.v.s det krävs att två vittnen finns närvarande, testamentet ska vara skriftligt ,uttrycka din väns yttersta vilja samt undertecknas av både din vän och vittnena [10 kap. 6 § ärvdabalken]. Det finns vissa krav för vilka som får vara vittnen också, så detta är också viktigt att kolla upp. Exempelvis kan inte din väns fru, sambo eller syskon vara vittne [10 kap. 4 § ärvdabalken].

Om man vill ta bort något från testamentet kan det i vissa fall vara möjligt att göra detta genom att stryka över det. Förutsättningen är dock att det ska vara tydligt vad man menar och jag skulle rekommendera att upprätta ett nytt, eller göra tillägg i enlighet med formkraven i 10 kap 1 § ärvdabalken, för att vara på den säkra sidan att testamentet är giltigt.

Ex: Det finns ett rättsfall [NJA 1977 s. 479] där en person hade upprättat ett testamente och klippt 6 skåror i det för att visa att det inte skulle gälla längre. Personen skrev "obefogat" på. Därefter hade personen ångrat att hen förstört testamentet och ville nu ha tillbaka det. Personen valde då att stryka över detta och skriva "makulerad" på. När det är såhär oklart är det inte en godkänd ändring.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja göra bedömningen att utefter den informationen jag fått av dig, och utefter den informationen jag presenterat för dig, finns det möjlighet för dig att få bostadsrätten i gåva även när din vän är vid liv, men det förutsätter att din vän återkallar testamentet och upprättar ett nytt där bostadsrätten inte finns med, eller att din vän ändrar i testamentet, men även då följer formkraven för upprättande av testamente för att vara helt säker på testamentets giltighet. Förslagsvis kan din vän upprätta ett nytt där hen förklarar att det tidigare inte ska gälla. Förutsättningen för att ett nytt testamente ska upprättas, eller ändras är att din vän också har den psykiska och fysiska förmågan att göra detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96428)