Ändra grundlagen

Har hört att man skulle kunna göra en grundlagsförändring om fem sjättedelar av riksdagens ledarmöter röstar för det lämnade grundlagsförslaget. Stämmer detta eller måste det alltid ske genom två likalydande beslut med riksdagsval mellan?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga delar jag in den i bakgrund och sedan svar.

Bakgrund:

Hur en grundlag ändras stadgas i regeringsformen (RF) (https://lagen.nu/1974:152). Enligt 8 kap. 14 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K8P14S1) ska en grundlag ändras genom två likalydande beslut, av vilka det ena ska fattas före och det andra efter val till riksdagen. Det ska dessutom gå minst 9 månader mellan det att förslaget första gången presenteras i riksdagen och det riksdagsval som ska komma mellan de två besluten. Syftet med denna spärr är att det ska garanteras att det finns god tid för debatt och information om de kommande besluten.

Denna tidsfrist på 9 månader kan dock undantas om konstitutionsutskottet* med minst fem sjättedelar av ledamöterna i detta utskott beslutar om det. Denna bestämmelse stadgas även den i 8 kap. 14 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K8P14S1). Syftet med denna bestämmelse är att kunna snabba på grundlagsändringen om förslaget presenteras första gången då ett riksdagsval ligger nära.

Svar:

Enligt information ovan tror jag källan du har hört detta från har tolkat lagen på felaktigt sätt (vilket är förståeligt då paragrafen är skriven på ett krångligt sätt). Det krävs alltid två likalydande beslut med ett riksdagsval mellan. Dock kan konstitutionsutskottet med fem sjättedelar av utskottets ledamöter undanta tidsspärren på 9 mån som jag redovisat ovan.

När en grundlagsändring sker räcker det faktiskt med enkel majoritet på vardera beslut enligt 4 kap. 7 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K4P7S1). Således behövs det bara stöd från mer än hälften av de röstande.

Hoppas detta svar gav klarhet!

*Konstitutionsutskottet är ett utskott inom riksdagen som granskar regeringens arbete, men har även hand om bland annat grundlagarna.

Med vänlig hälsning

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo