Ändra gemensamt testamente

2021-03-03 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett gift par utan barn och ska upprätta testamente. Om vi gemensamt skriver att våra syskonbarn ska ärva lika delar vad händer då när den ena av oss dör först... Gäller det ursprungliga testamentet eller kan den av oss som lever längst ändra det gemensamma testamentet som vi skrev innan den ena av oss dog?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om testamenten mellan makar regleras i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag förklara under vilka omständigheter ett sådant testamente ensidigt kan ändras av ena maken, samt behandla de bestämmelser som är relevanta i ditt fall.

Kan jag ändra ett gemensamt testamente utan den andres vetskap?

Det finns inga hinder för en make att återkalla eller ändra sin del av testamentet(10 kap. 5 § ÄB). En make kan däremot inte ändra fördelningen av den andre makens kvarlåtenskap. Ändring av testamente kan alltså endast ske till den del som avser dennes egen del av testamentet. Sedan krävs samma krav vid ändring av testamentet som vid upprättande av ett testamente, dvs. formkraven måste vara uppfyllda (10 kap. 6 § ÄB).

Detta innebär för dig - Detta innebär kort och gott att hela testamentet aldrig kan ändras . Om du bortfaller, så kommer din del av arvet att tillfalla era syskonbarn då din make inte har rätt att ändra din del. Maken kan fortfarande då han är i livet ändra sin del av testamentet men aldrig din del.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91260)