Ändra boende

2019-07-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag och sonens pappa separerade förra året. Vi bodde tsm i ursprungsbostaden. Jag valde att flytta 12 mil och har haft sonen varannan vecka. Han är 5 år. Han berättar tydligt att han vill bo med mig när skolan börjar och vill inte åka hem till pappa dom söndagarna som är sagt. Han får ångest och panikattacker hela helgen innan lämning och gråter nästan hela lördag natt. Pappan är inställd på att han ska bo med honom och vägrar säga annat än det. Familjeteamet är inte samarbetsvillig utan anser att han ska bo där pågrund av att det är ursprungsbostaden :( hur ska jag göra?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Som jag har förstått dig har du och sonens pappa gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 FB). Samarbetssamtal är en möjlighet och ska erbjudas er som föräldrar i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge och eventuellt skriva en överenskommelse om detta (6:18 FB). Samarbetssamtal erbjuds via familjerätten, genom kommunen. Samarbetssamtalets fokus ligger på barnets bästa och att försöka få föräldrarna att komma överens.

Vill du ändra de rådande förhållanden för boendet kan du som sista lösning vända dig till tingsrätten med en stämning. Om detta behövs är det bra att först vända sig till en jurist. För mer information om tingsrättens del i vårdnad, boende och umgänge kan du läsa här.

Bra att komma ihåg är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge, där barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar (6:2 a FB). Fram till att tingsrätten fattar ett beslut eller att ni kommer överens sinsemellan har ingen av er mer rätt att ta beslut om barnet (undantag finns dock kring den dagliga omsorgen för den föräldern som barnet bor hos vid stunden). Föräldrarna ska tillsammans bestämma i viktiga frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter.

Vidare kan det vara värt att tänka på att er son ännu är så pass ung. Barnets bästa ska som sagt vara avgörande, där särskilt avseende läggs vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas till barnets vilja, detta ska dock ske med beaktande av barnets ålder och mognad. Då er son är ung kan det vara så att en god kontakt med båda föräldrar prioriteras högre än hans till dig uttryckta vilja (6:2 a FB). Barnets vilja får större betydelse desto äldre samt mognare barnet blir. Ett litet barn kan ha svårt att förstå konsekvenserna av ett visst val. Det är vidare föräldrarnas ansvar att se till att barnets behov av kontakt med båda föräldrarna tillgodoses tillräckligt.

Vill du ha ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta en av Lawlines jurister som kan hjälpa dig vidare på denna länk.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81791)