Andelsrätt i bostad

Hej,

Jag äger en bostadsrätt sedan år 2000. År 2012 flyttade min sambo in. Han äger 1 % av bostadsrätten. Jag äger 99 %. Vi funderar nu på att sälja och köpa något mindre tillsammans.

Hur går vi in i nytt boende? Större delen av vinsten från försäljningen kommer ju från mig. Han har bidragit endast sedan 2011 - vi har sedan dess delat 50/50 på kostnaderna. (Lån och amortering). Han har sett det som att han har betalat hyra.

Om vi nu köper något nytt tillsammans och tar nya gemensamma lån kan jag ändå hävda att jag äger t ex 60 %?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I sambolagen finns reglering kring vad som anses vara samboegendom, alltså sådan egendom man delar på om ena sambon begär bodelning, se 8 § sambolagen. I samboegendom ingår bostad och bohag förvärvat för gemensamt bruk, se 3 § sambolagen. I 5 § sambolagen definieras bostad förvärvat för gemensamt bruk, där framgår att bostadsrätt inköpt av båda eller endast en part i samboförhållandet och som är avsedd för att användas som gemensamt hem är bostad som ingår i bodelning. Den bostad ni tillsammans kommer köpa kommer oavsett hur stor andel ni lägger vara föremål för bodelning då den är förvärvad för gemensamt bruk. Värdet på bostaden kommer tillsammans med resterande samboegendom, efter avdrag för skulder, delas lika mellan er, se 16 § sambolagen.

Ni kan däremot avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelning genom att skriva ett samboavtal. Detta avtal måste upprättas skriftligt och skrivas under av er båda, se 9 § sambolagen. Om samboförhållandet upphör på grund av att någon part avlider har den efterlevande sambon dock alltid rätt att få ut, i den mån det räcker, två gånger prisbasbeloppet, se 18 § sambolagen, i år ligger det på cirka 90 000

Som svar på din fråga kan du alltså inte åberopa att du äger t ex. 60 % av bostaden då den kommer ingå i samboegendomen om ni inte upprättar ett samboavtal. Var uppmärksam på att ett samboavtal endast kan avtala bort de bestämmelser som finns i sambolagen, alltså avtala bort en sambos rätt till samboegendom. Man kan med andra ord inte lägga till saker som inte tillhör samboegendom, då krävs ett testamente.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning