Andelsöverlåtelse av bostadsrätt - vad gäller?

2017-06-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Jag äger en bostads rätt till 100%. Jag vill ändra på ägarförhållandet, så att min dotter äger 10% av bostadsrätten, utan att behöva betala någon avgift. Hur går jag till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen. Du kan se närmre på den lagen här. Det framgår inte exakt om du syftar på en specifik avgift eller kostnader generellt, så jag kommer ta upp de ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma.

Regler för överlåtelse av bostadsrätt

För att göra en giltig överlåtelse av en hel eller del av en bostadsrätt måste man upprätta ett skriftligt avtal som undertecknas av överlåtaren och förvärvaren (6 kap. 4 §). Hur avtalet ska formuleras finns det inte några exakta krav på, men det är lämpligt att tydligt ange vilken lägenhet det gäller med adress och lägenhetsnummer, hur stor andel av lägenheten som ska överlåtas, om det rör sig om köp, gåva eller byte och några andra villkor ska gälla. Ger man en bostadsrätt som gåva ska man upprätta ett gåvobrev med liknande innehåll.

När man förvärvar en hel eller del av en bostadsrätt är överlåtelsen även beroende av att förvärvaren blir godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 §). Ändras ägandeförhållandet för en bostadsrätt måste alltså bostadsrättsföreningen underrättas, så att de kan besluta om att godkänna förändringen av föreningens medlemsförhållanden. Har föreningen särskilda villkor för att godkänna medlemskap ska dessa finnas i stadgarna. En person som förvärvar en andel av en bostadsrätt får (men måste inte) vägras inträde om inte föreningen har satt upp några andra villkor (2 kap. 6 §).

En medlem kan behöva betala en avgift i samband med att de överlåter en bostadsrätt. En bostadsrättsförening kan bara ta ut en överlåtelseavgift om det anges i stadgarna (7 kap. 14 §). Överlåtelseavgiften tar en förening ut för det administrativa arbetet de utför i samband med överlåtelsen av bostadsrätten. Hur stor överlåtelseavgiften är och om överlåtaren eller förvärvaren ska betala den anges också i föreningens stadgar.

Vi har inte längre någon gåvoskatt, vilket innebär att man inte längre behöver betala skatt om man får exempelvis en bostadsrätt som gåva. Överlåts en fastighet genom köp, byte eller om förvärvaren tar över lån kan det däremot få skatterättsliga konsekvenser för överlåtaren och förvärvaren. Detta beror dock helt på omständigheterna i det enskilda fallet, vilka summor det rör sig om och för vilket pris bostadsrätten ursprungligen köptes.

Sammanfattning

För att överlåta 10 % av din bostadsrätt måste du och din dotter upprätta ett skriftligt, signerat avtal. Ni måste också kontakta er bostadsrättsförening och meddela dem om att ni vill ändra ägarförhållandet. När ni kontaktar föreningen bör ni fråga om överlåtelseavgiften och villkor för medlemskap i föreningen. Står det stadgat att föreningen får ta ut en avgift för överlåtelser måste du eller din dotter betala avgiften, eftersom den är en lagstadgad kostnad för föreningens administrativa arbete. Ger du 10 % till din dotter som gåva utan ersättning kommer det inte få några skatterättsliga konsekvenser. Om din dotter ger dig någon ersättning, tar över lån el. d. kan ni båda påverkas skattemässigt, men hur ni påverkas beror på summorna, bostadsrättens värde och era inkomstsituationer i övrigt. Skulle du vara intresserad av dessa frågor bör du därför kontakta någon som är specialiserad på skatterätt.

För enklare överlåtelseavtal och gåvobrev kan ni hitta många mallar och exempel online. Om ni vill ha ett skräddarsytt avtal eller känner er osäkra på ytterligare juridiska frågor angående överlåtelsen kan ni boka tid med en jurist hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95740)