Andelsberäkning vid efterarv

2021-06-29 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Har en fråga jag skulle behöva hjälp med.Make och maka med ett gemensamt barn. Maken har 3 st särkullebarn fån tidigare äktenskap och makan har också 3 st särkullebarn från tidigare äktenskap.Makan gick bort 2015. Hennes 3 särkullebarn fick ut sin laglott enligt lagens alla regler och det gemensamma barnets laglott gick till maken med fri förfoganderätt.2020 gick även maken bort. Nu till frågan: Hur räknas arvsandelarna ut då det gemensamma barnet skall ha ut sitt modersarv innan hen och 3 särkullebarn skall dela på resten? Inget testamente är skrivet och allt ska bara ske efter lagens alla regler.Tackar på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt

Efterlevande make kommer att ärva egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att efterlevande make har rätt att fritt bestämma över egendomen, dock med undantag att hen inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att egendomen både kan minska och öka, men maken får inte testamentera bort den andel som kommer från den först avlidnes kvarlåtenskap. Om efterlevande make genom gåva väsentligt minskar sin egendom finns det även en regel som skyddar särkullbarnens efterarv (3 kap. 3 § ÄB).

Rätt till efterarv är en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa

Efterarv är en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Detta innebär att efterarvingarna har rätt till en kvotdel som i princip inte tar hänsyn till om förmögenheten ökar eller minskar. Om efterlevande make har konsumerat alla tillgångar och det enbart finns en liten del kvar, ska bröstarvingarna ha en kvotdel av den delen. Det ska alltså göras en kvotdelsberäkning för att se hur stor del som det gemensamma barnet ska få ut i efterarv och vad det gemensamma barnet och särkullbarnen ska dela på.

Beräkning av kvoten (exempel)

När makan avlider lämnar hon 1 miljon kronor, särkullbarnen och efterlevande make (maken har fri förfoganderätt) får ut 250 000 kr var. Vid tidpunkten för makans bortgång har maken 2 miljoner i tillgångar, vilket ger en kvot på 2000000/250000 = 0,125 = 12,5 %. 12,5 % av makens tillgångar utgör alltså makans kvarlåtenskap.

När maken avlider kommer det gemensamma barnet att ärva 12,5 % av makens kvarlåtenskap som härstammar från moderns kvarlåtenskap, oavsett om förmögenhetsmassan minskat eller ökat. Den resterande delen (som härstammar från makens kvarlåtenskap (dvs. 87,5 %) kommer att delas lika mellan det gemensamma barnet och makens särkullbarn som alla är makens bröstarvingar.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?