Andel i sambo-bodelning då mindre än hälften av bostadsrätten betalats av ena parten.

FRÅGA
Jag och min sambo ska separera. Vi bor idag i en bostadsrätt som min sambo kommer bo kvar i. Han ska alltså lösa ut mig, men jag blir inte klok på hur mycket jag har rätt till. Vi har inte tecknat samboavtal.Vid köpet bidrog jag med ca 1/4 av kontantinsatsen. Har jag då rätt till att få tillbaka min 1/4 eller har jag rätt till 1/2?Vi har fått bostaden värderad. Bostadens värde uppskattas ha stigit med ca 350 000 kr. Ska man då tänka 350' - en fiktiv skatt på 22% och sen dela det i två delar varav jag har rätt till den ena? Ska man även räkna bort ett fiktivt mäklararvode?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Sambolagen gäller för er som är sambor och det är den som reglerar hur fördelningen av er egendom kommer se ut då ni flyttar isär, dvs. hur bodelningen ska göras (8§ SamboL).

Låt oss kalla bostadsrättens totala värde för X (detta inkluderar värdestigningen på 350 000 kr).

Om ni har belånat bostadsrätten, kallar vi det lånet för S. Jag utgår från att ni båda står på lånet till lika delar.

Er gemensamma bostad (er bostadsrätt) utgör samboegendom, om den förvärvats för gemensam användning (och det inte är ”enskild egendom” eller ni har avtalat om att den inte ska ingå i bodelningen). Då du anger att du bidragit med ¼ av kontantinsatsen låter det som att ni köpte bostadsrätten tillsammans för att bo i den och då utgör bostadsrätten samboegendom.

Din andel av bostadsrätten är ½ om inget annat avtalats, oavsett hur mycket du betalat för den.

Att bostadsrätten utgör samboegendom innebär att den ingår i bodelningen (8 § SamboL). I bodelningen börjar man med att beräkna era respektive andelar i samboegendomen. Om ni har skulder måste skuldavräkning göras först enligt 13 § SamboL.

Skuldavräkning:

Från din andel av er bostadsrätt (X/2) avräknas din andel av skulden tillhörande den egendomen (S/2). Din andel blir då X/2 - S/2 = Y.

I det här förenklade exemplet har din sambo lika stor del av lånet vilket innebär att hans del också blir Y.

Dessa läggs samman och delas därefter lika så att ni får Y var. 14 § SamboL.

Detta innebär att, eftersom ni bestämt er för att din sambo ska köpa ut dig, ska din sambo betala till dig Y (om han övertar din del av lånet).

Efter försäljningen av din del av bostadsrätten sker beskattningen. Din försäljning kommer anses vara en kapitalvinst.

Kapitalvinst =

+ Ersättning för försäljningen (Y)

- Utgifter för försäljningen (Mäklararvodet)

- Omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter, dvs. ¼ av kontantinsatsen och ev. förbättringsutgifter)

(Framgår av 44:13 IL)

Denna kapitalvinst kommer att tas upp till 22/30-delar (ca 73 %) enligt 46:18 IL och ingå i ditt beskattningsunderlag för inkomstslaget kapital. Om detta är den enda kapitalvinst du gjort och du inte gjort någon kapitalförlust för beskattningsåret kommer det som har tagits upp (73 % av kapitalvinsten) att beskattas med 30 % enligt 65:7 IL.

Sammanfattning:

Du har rätt till ½ av bostadsrättens värde.Beskattningen sker efter att du sålt din del av bostadsrätten till din f.d. sambo.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Fick du svar på din fråga?