Amerikanskt medborgarskap vid födsel i Sverige

2015-07-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en liknande fråga som en tidigare frågeställare fått svar på-dock är det en skillnad. Jag är svensk, min man är amerikan, vi är gifta och det har registrerats både i USA och i Sverige. Vi väntar barn och födseln sker i Sverige. Att barnet blir svensk medborgare förstår vi men vi undrar om det även med automatik blir amerikansk medborgare eller vad vi behöver göra för att ansöka om dubbelt medborgarskap för vårt barn?
SVAR

Hej,

tack för din fråga.

Svaret på frågan finns i amerikansk lagstiftning. I Immigration and Nationality Act Section 301 finns regler om när en person erhåller automatiskt medborgarskap vid födseln. Av punkten (g) framgår att en person blir medborgare i USA vid födseln om den föds utanför USA och har en förälder med amerikanskt medborgarskap som tillbringat minst fem år i USA innan födeseln, varav minst två år efter 14 års ålder.

Ni bör kontakta amerikanska ambassaden så fort som möjligt efter barnets födsel. Om barnet uppfyller de kriterier jag nämnt ovan utfärdas en Consular Report of Birth Abroad of a Citizen of the United States of America (CRBA). Det är en handling som gör det möjligt att exempelvis söka amerikanskt pass. Det går även att söka pass samtidigt som en CRBA utfärdas eller att endast söka pass istället, vilket också visar att barnet är amerikansk medborgare. För att läsa om processen vid ambassaden se här.

Tilläggas kan även att USA normalt sett erkänner dubbelt medborgarskap.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1095)
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?
2020-11-17 Hämta en familjemedlem till Sverige

Alla besvarade frågor (86448)