Alternativ efter avslag

Min dotter har en Iransk pojkvän som varit bosatt i Sverige mer än 5 år tillsammans med sin familj. De har ej permanent uppehållstillstånd än vilket gör att han inte kan plugga på universitetet som är tänkt. Om de får avslag och han blir utvisad, finns det nåt vi kan göra för att förhindra. Kan jag vända mig till Migrationsverket? Detta påverkar hela vår framtid, inte bara min dotters. Vill inte tänka på vad som händer om de får avslag.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I första hand vill jag konstatera att jag inte känner till familjens asylskäl och därför nämner jag endast ganska öppna alternativ som finns.


Det familjen kan göra beror på var i processen dem är. Är dem vid Migrationsöverdomstolen så är det inte förrän 4 år efter domen vunnit laga kraft som de kan söka asyl på nytt, se 12 kap. 22 § utlänningslagen (UtlL). Om det skett något nytt kan de skicka in verkställighetshinder till Migrationsverket enligt 12 kap. 18 och 19 §§ UtlL. Verkställighetshinder innebär då att de anför nya skäl eller ny omständighet, som de inte åberopat innan, som grund till att de inte bör utvisas. Det kan ses som ett brev till Migrationsverket.


I annat fall finns arbete, studier och anknytning. Skulle någon i familjen ha AT-UND (undantag från arbetstillstånd) kan den personen söka uppehållstillstånd på grund av arbete från Sverige, se här. Har ingen i familjen detta undantag och dem är vid Migrationsöverdomstolen är det tyvärr försent för det. Har exempelvis din dotters pojkvän ett arbete här i Sverige eller chans på ett arbete kan han söka uppehållstillstånd på grund av arbete, men då måste han ansöka om det från hemlandet, se 6 kap. 4 § UtlL.


Angående studier, se här. De kraven som åberopas måste han uppfylla. Detta kan vara jobbigare då det krävs en viss summa pengar i bankkontot, men det är trots det ett alternativ.


Angående anknytning: De har levt här i 5 år. Det räcker sannolikt inte för att ses som ömmande omständigheter. Däremot kan din dotters pojkvän ansöka uppehållstillstånd på grund av anknytning till henne, se 5 kap. 3 § alternativt 3a § UtlL. Detta under förutsättning att de är sambo eller gifta eller har för avsikt att bli sambo eller gifta sig.


Skulle familjen vara vid Migrationsverket rekommenderar jag dem starkt att söka AT-UND (se ovan), även om de inte är vid början av deras asylprocess. Detta kommer möjliggöra att söka uppehållstillstånd på grund av arbete utan att behöva lämna Sverige.


I övrigt antar jag att familjen består av äldre "barn", dvs. över 18 år. Då är det viktigt att veta att om pappan i familjen skulle beviljas uppehållstillstånd exempelvis på grund av arbete kommer de äldre "barnen" inte att också automatiskt beviljas. Så om din dotters pojkvän söker och beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete, studier eller anknytning till din dotter, kommer inte resten av familjen också att beviljas.

Att du själv går till Migrationsverket hjälper alltså heller inte.


Hoppas detta gav dig svar. I annat fall rekommenderar jag att boka tid med jurist, om familjen inte längre har rätt till ett offentligt biträde. För att boka, klicka här.Vänliga hälsningar,

Bassima DemirRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000