Allvarlig störning i boendet, vad kan man göra?

2020-05-13 i Bostadsrätt
FRÅGA
Min son har köpt en lägenhet och på köpet fick han en granne med psykisk sjukdom som är av digniteten "oacceptabel störning"Han har varit i kontakt med föreningen och styrelsen men får ingen upprättelse, mer än att de känner till problemet, som har pågått under flera år. Han fick detta till svar "Det är inte föreningen som rent praktiskt kastar ut en person när denne är uppsagd, utan det sker en handräckning via kronofogden och att i vissa fall kan även socialnämnden vara inblandad".Han får inte veta något mer pga sekretess, men att dom förstår hans frustration.Han har begärt att få reducering på månadsavgiften under tiden han får lida av störningarna, som pågår under dygnets alla timmar, och oftast till natten, när det skall vara tyst. Där fick han avslag. Han står inte ut längre. Hur ska han gå tillväga, vad ska han göra för att få rätt? Detta är en HSB lägenhet.
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: bostadsrättslagen

Får grannen störa på detta sätt?
I 7 kap 9§ bostadsrättslagen kan vi finna bostadsrättshavares ansvar för omgivningen och dennes grannar. De överensstämmer i allt väsentligt med dem som gäller enligt 12 kap 25§ för hyresrätter. I paragrafen gör man skillnad på störningar i boendet och allvarliga störningar i boendet. Skillnaden är att vid allvarliga störningar så behöver inte bostadsrättsföreningen meddela socialnämnden eller begära rättelse av den boende utan uppsägningen kan göras med omedelbar verkan.

Om grannen har en psykisk sjukdom och på grund av detta gör ljud hela tiden, även på natten. så kan det handla om en allvarlig störning där omedelbar uppsägning kan vara aktuell, se 7 kap 9§ 3 st. Stycket är tillämpligt vid två situationer. Den första är om grannen håller på med brottslig verksamhet eller hotar/är våldsam mot de andra grannarna. Den andra situationen är fall där det kan förutses att en begäran om rättelse inte kommer att leda till rättelse och det rör sig om störningar som kan betecknas som outhärdliga för de närboende. Framför allt gäller det särskilt omfattande störningar. Det kan vara fråga om en bostadsrättshavare som inte klarar ett eget boende, kvalificerat drogmissbruk, psykisk sjukdom eller liknande. se propositionen 2002/03:12 sida 117. Om hans granne gör ljud hela tiden, dygnet runt, på grund av en psykisk störning och HSB har begärt att grannen slutar med oljudet, men om grannen inte har rättat sig efter tillsägelse, så kan HSB säga upp bostadsrätten med omedelbar verkan.

Styrelsen har en skyldighet att agera i dessa fall och om de inte gör det så kan en medlem i en bostadsrättsförening begära skadestånd/reducering av månadsavgiften.

Rätten till ekonomisk ersättning
Som endast en medlem i en bostadsrättsförening så kan din son inte begära att föreningen ska säga upp grannens avtal men han kan begära ersättning i form av nedsatt avgift och eventuell skadestånd i form av sveda och värk ersättning. Skadestånd kan dock endast utfärdas om föreningen har försummat sin skyldighet att försöka få störningarna att sluta. Om de t.ex inte har sagt till din granne och begärt att grannen ska sluta efter att din son har klagat så har de försummat sin skyldighet och din son är berättigad till skadestånd, se fallet NJA 2004 s.840 och 7 kap 2§ och 4§ (HSB:s skyldigheter för omgivningen och deras skadeståndsskyldighet).

Vad kan din son göra för att få rätt?
Eftersom HSB inte har viljan att göra något åt det så är det enda din son kan göra är att stämma HSB i tingsrätten. Men en tingsrättsprocess kan bli dyr och långvarig. Först bör din son därför prata med andra grannar som möjligtvis kan bli störda av oljuden och att de tillsammans håller en "störningsjournal" där dem antecknar när oljuden sker och vad för sorts ljud det är. Detta kan göras under ett par veckor eller dagar beroende på hur stark bevisning din son vill ha, ju längre ju starkare blir beviset.

Under tiden så bör han fortsätta att försöka få HSB att göra något åt störningarna genom att de antingen begär rättelse eller att de säger upp grannen. Även om socialnämnden är inblandande så kan grannen ha en fördel att flyttas till ett boende som är mer anpassad till hans sjukdomstillstånd eftersom han inte verkar kunna bo på ett vanligt boende på ett lämpligt sätt.

Om HSB fortfarande är motstridiga så bör din son upplysa om hans intentioner att ta det till tingsrätten, samtidigt bör han hänvisa till de lagrum och rättsfall som jag informerat om. Sist men inte minst bör ni be en juristbyrå kontakta HSB och på det viset visa att ni menar allvar. Det bästa vore om de inser att det är ett fall de inte kan vinna, på det viset kan din son få betalt utan att ta fallet till tingsrätten och samtidigt få grannen vräkt. Om det i slutändan blir en process så kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med ärendet.

Jag hoppas jag har varit vägledande i mitt svar. Har du några följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1106)
2020-11-22 Förlängning av uthyrning av bostadsrätt i andra hand
2020-11-21 Störande grannar
2020-11-19 Att ha annan boende i sin bostadsrättslägenhet - när krävs godkännande från styrelsen?
2020-11-17 Kan jag köpa en bostadsrätt och samtidigt ha kvar min hyresrätt?

Alla besvarade frågor (86423)