Allmänt skadestånd och dröjsmålsränta för sen utbetalning av lön

2017-10-05 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Min arbetsgivare vägrade betala min intjänade lön för juli som enligt erhållen lönespec skulle utbetalats 25/8.Först efter anlitande av kronofogde betalades lönen i mitten av september.Fråga: Har jag rätt till och kan jag kräva "allmänt skadestånd"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt skadestånd

I det fall en arbetsgivare inte betalar ut lön i tid kan denne drabbas av flera sanktioner. Om din arbetsgivare har ingått av kollektivavtal så kan arbetsgivaren genom dröjsmålet med utbetalningen ha brutit mot detta, och kan då åläggas att utbetala allmänt skadestånd (54-55 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Förmodligen skulle ett skadestånd vara av ungefär samma storlek som det belopp du gått miste om. I detta fall har du fått lön utbetald, om än för sent, därför skulle förmodligen ett skadestånd vara lika stort som ett belopp om dröjsmålsränta.

Dröjsmålsränta

Jag utgår i det följande från att ni i inte avtalat angående ränta i ditt anställningsavtal.

Obetald lön utgör en penningfordran (1 § räntelagen). Huvudregeln är (2 § räntelagen), att ränta utgår efter förfallodagen av en fordran (betalning du har rätt till). Om det framgår av anställningsavtalet att lönen ska betalas den 25:e varje månad, och den inte utbetalas, utgår ränta på tiden därefter fram tills att betalning sker (6 § räntelagen).

Råd

Om arbetsgivaren bestrider dina krav enligt ovan om allmänt skadestånd eller dröjsmålsränta, kan du gå till domstol. Tvist mellan arbetsgivare och icke fackansluten arbetstagare förs i tingsrätten, därför bör du kontakta ett juridiskt ombud. Är du fackligt ansluten kan du kontakta ditt fackförbund.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (98)
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag
2021-08-18 Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?
2021-08-04 Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats
2021-08-01 Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

Alla besvarade frågor (95740)