Allmänt om innehav av narkotika

Hej!!

jag blev tagen av polisen när jag hade på mig narkotika och det är mitt första brott och jag undandra vad det kan det leda till om jag kommer dömas eller om jag får böter och kommer det synas på belastningsregistret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer inte kunna ge ett konkret svar då din fråga beror på en mängd olika omständigheter. Dock kommer jag göra mitt bästa för att förklara vad du kan vänta dig i mer generella termer. De lagar som primärt blir relevanta är narkotikastrafflagen (NSL), brottsbalken (BrB) och Rättegångsbalken (RB).


Vilket brott är det?

Det första som blir viktigt att klargöra vilket brott det är. Jag utgår från att du hade narkotikan på dig för att själv bruka den. Detta utgör narkotikabrott. Det är samma brott om du hade narkotikan på dig för att ge/sälja den till någon annan, men man ser värre på detta än om du hade den för eget bruk (NSL 1§ 4-6p). Straffet för detta är fängelse upp till 3 år.

Beroende på hur mycket och vilken sorts narkotika du hade på dig (även andra omständigheter beaktas) så kan det även röra sig om ringa narkotikabrott. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader (NSL 2§). Detta blir nästan bara relevant om du hade narkotikan för eget bruk. Eftersom du inte sagt vad för sorts narkotika du hade på dig kan jag säga vad det finns tidigare domar på.

Innehav av upp till 0,6 gram kokain ska bedömas som ringa narkotikabrott (NJA 2008 s. 653).

Innehav av 0,17 gram heroin ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden (se NJA 1997 s. 193).

Innehav av 5 gram mefedron eller LSD ska bedömas som brott av normalgraden (NJA 2012 s. 650).

Innehav av 8 g amfetamin ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden (NJA 1997 s. 522).

Innehav av mindre än 50 tabletter ecstasy utgör ringa narkotikabrott (RH 2012:79).

Innehav av mindre än 50 g cannabis utgör ringa narkotikabrott.

Mer specifik än så kan jag inte var när det gäller frågan om det rör ringa narkotikabrott eller brott av normalgraden. Förhoppningsvis ger det dig en idé ungefär var din gärning hamnar.


Påföljd?

Som sagt så är påföljden för narkotikabrott av normalgraden alltid fängelse, om du inte är under 21, då kan det bli böter i vissa fall (BrB 29:7). Den kortaste tiden man kan få fängelse är 14 dagar och den högsta tiden för detta brott är 3 år. Är det istället ringa narkotikabrott är böter en möjlig påföljd, det strängaste straffet du kan få vid ringa narkotikabrott är dock 6 månader fängelse. När polisen/åklagaren förhör dig kommer du få reda på vilket brott du är misstänkt för (RB 23:18 1st).

Det finns en mängd faktorer som beaktas vid bedömningen av vilken påföljd någon ska få. Jag nämner här några av de viktigare men det finns fler.

Generellt: Skadan, kränkningen eller faran som gärningen inneburit, vad du insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du hade (BrB 29:1 2st).

Försvårande omständigheter är: Om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt vilket kan då vara grovt brott men jag antog att det inte var relevant i ditt fall (BrB 29:2 6p) eller om du tidigare gjort dig skyldig till brott (BrB 29:4).

Förmildrande omständigheter: Om du kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning (BrB 29:5 7p)

Förhoppningsvis ger detta dig en ungefärlig idé vad domstolen kommer beakta när de väljer påföljd.


Belastningsregistret?

Ja detta kommer synas i belastningsregistret om du blir dömd till fängelse/böter eller om du accepterar ett s.k strafföreläggande, dvs något som fungerar ungefär som böter (Lag (1998:620) om belastningsregister 3§). Hur länge detta finns i belastningsregistret beror på vilken påföljd du får (Lag (1998:620) om belastningsregister 17§).


Avslutande ord

Jag hoppas du fått lite mer klarhet i din situation även om jag inte kunde ge dig det mest konkreta svaret. Du är självklart välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline där du ger fler detaljer.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo