Allmänt om förskingring

Hej! Jag håller på att skriva en roman och har lite juridiska frågor angående förskingring i mitt researcharbete och förhoppningsvis kanske ni kan hjälpa mig med några frågor angående det. Med det sagt behöver jag också förklara lite vad det handlar om så ni förstår bakgrunden. Detta är alltså rent hypotetiska frågor som jag behöver ha svar på så att trovärdigheten i boken stämmer.

Jag har två personer som vi kallar A och B.

A är en känd person inom finansvärlden och är VD för ett prestigefyllt företag. På detta företag har han han under flera års tid lyckats förskingra större summor utan att bli upptäckt. Däremot finns det bevis som han har missat någonstans som person B kommer att upptäcka och sedan avslöja.

Mina frågor är alltså:

-Hur fungerar förskingring?

-Hur stora summor kan man lyckas förskingra?

-Kan ett företag där det har skett ett sådant brott av endast en person, fortsätta utan att gå i konkurs eller få ett dåligt rykte?

-Inom vilka företagsformer kan förskingring ske?

-Vad är exempel på bevis för förskingring? Person B kommer att behöva hitta något bevis som B kan använda som bevis mot person A.

-Hur ser straffen ut om man döms för detta? Kan man bli skyldig skadestånd? Eller få fängelse? Eller både och?

-Finns det andra brott som liknar förskingring där en person kan bli skyldig till att stjäla pengar inom ett bolag?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kul att du skriver på en roman. Jag ska försöka svara här nedan så pedagogiskt som möjligt, fråga för fråga.

- Hur fungerar förskingring?

Förskingring är ett förmögenhetsbrott som regleras i 10 kap. 1 § brottsbalken. Ur paragrafen kan vi utläsa att ”Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring”.

Paragrafen ställer upp tre rekvisit. Det ska röra sig om någon som fått egendom (exempelvis pengar) med skyldighet att ge vidare eller redovisa egendomen, som tar emot den med vad man kallar för ett tillängnelseuppsåt (vilket betyder att det ska göras med avsikt att efter transaktionen är genomförd ska pengarna tillhöra den som förskingrat), samt att det ska medföra att den som tar pengarna blir rikare, och offret blir fattigare.

- Hur stora summor kan förskingras?

Det finns generellt sett ingen beloppsbegränsning uppåt, dvs det kan i teorin vara väldigt stora summor. Dock är det osannolikt att någon lyckas förskingra allt för stora belopp då någon tillslut måste märka att företagets likviditet försämras nämnvärt.

- Kan ett företag där det har skett ett sådant brott av endast en person, fortsätta utan att gå i konkurs eller få ett dåligt rykte?

Att ett företag ska försättas i konkurs kräver som huvudregel först att det ska finnas anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, varpå de ska fatta beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning för att styrka detta. Det är svårt att säga ett exakt svar på din fråga, men det finns inget som säger att ett företag som utsatts för ett förskingringsbrott inte kan fortsätta sin verksamhet om det fortfarande är likvida enligt vad jag sagt ovan. ”Rykte” påverkar inget juridiskt sett och kan således inte resultera i att ett företag på grundval av ”dåligt rykte” behöver avsluta sin verksamhet. Självklart kan ett företag som inte har kunder (då på grund av dåligt rykte) av ekonomiska skäl inte fortsätta sin verksamhet.

- Inom vilka företagsformer kan förskingring ske?

Förskingring kan ske inom alla företags-och organisationsformer.

- Vad är exempel på bevis för förskingring?

Vanligt i dessa fall är att någon anmärker något i bokföringen av företaget eller organisationen och där misstanke väcks om bokföringsbrott. Därifrån kan det oftast konstateras att även eventuella förskingrings-eller trolöshetsbrott begåtts. Bevis får således anses vara årsredovisningen eller något i den löpande bokföringen.

- Vad är straffet om man döms för detta?

Straffet för förskingring är fängelse i två år. För att det ska klassas som grov förskingring krävs att den som förskingrat utnyttjat och missbrukat en ansvarsposition, exempelvis så som en advokat ofta är i. Är det grov förskingring är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

- Kan man bli skyldig skadestånd?

Ja, du blir skadeståndsskyldig för den skada som orsakats bolaget.

- Kan man få både och?

Ja, det döms ut tillsammans.

- Finns det andra brott som liknar förskingring?

Om man brister i något av rekvisiten för förskingring, vilka är svåra att styrka, blir det oftast brottet ”olovligt förfogande” som aktualiseras där påföljden (straffet) är böter eller fängelse i högst två år.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till med boken!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”