Allmänt om begränsningar i avtalsfriheten

2016-07-25 i Avtal
FRÅGA
Hej! Vad kan man skriva ett avtal om och hur måste avtalet se ut för att gälla juridisk?Kan man exempelvis skriva ett avtal mot otorgenhet i en relation och att den ene ska dömas till böter om kontraktet bryts? Kan man göra ett avtal som säger att om kvinnan blir gravid så måste hon göra abort, annars blir killen ej skyldig att betala underhåll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är omfattande så jag kommer ge ett övergripande svar.

I Sverige har vi som utgångspunkt avtalsfrihet, vilket innebär att man kan avtala om vad som helt på vilket sätt som helst. Avtal kan vara muntliga, skriftliga, underförstådda etc.

Denna avtalsfrihet inskränks dock av rättsordningen på olika sätt. Exempelvis finns formkrav om skriftlighet vid fastighetsköp enligt 4 kap. 1 § Jordabalken. Detta reglerar alltså på vilket sätt avtalet ska ingås för att vara bindande.

Ett annat exempel på begränsning är genom tvingande lagregler. Detta är lagregler som inte kan avtalas bort och på så vis begränsas vad man får avtala om. Ett exempel på en sådan lagregel är 7 kap. 2 § föräldrabalken om underhållsbidrag. Denna finns till skydd för barnet och kan därför inte helt avtalas bort av föräldrarna.

Det finns också icke-tvingande lagregler som endast gäller om inget annat är avtalat. Exempel på detta är första kapitlet i avtalslagen, vilket framgår av 1 § 2 st. Dessa lagregler innebär alltså ingen begränsning i avtalsfriheten.

En annan begränsning av vad man kan avtala om är principen om pactum turpe. Den ger uttryck för att det finns vissa avtal som är så omoraliska att de inte förtjänar rättsordningens skydd. Avtal om abort har exempelvis i RH 2004:41 ansetts vara av den karaktären. Troligtvis är avtal om skadestånd vid otrohet också ett sådant avtal. Inga av dina exempelavtal skulle alltså hålla i domstol.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1381)
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet
2020-11-29 Person som har gett pengar som gåva och i efterhand hävdar att det varit ett lån
2020-11-29 Kan jag bli betalningsskyldig om någon annan köpt varor till mig?
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning

Alla besvarade frågor (86656)