Allmänt om arvsskifte

2021-10-19 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Vilka är dödsbodelägare i ett dödsbo då testamente finns? Efterlevande är särkullebarn, syskon och syskonbarn. Enligt testamentet ärver särkullbarnen samt syskonbarnen - ej syskonen! Vad gäller:Innan bouppteckningen - vem/vilka är då dödsbodelägare och ska handha dödsboet?Vid bouppteckningen - vilka ska kallas och vem/vilka ska ha tagit fram uppgifter om tillgångar och skulder? Samt vem skrives in som dödsbodelägare i bouppteckningen? Endast de som ärver enligt testamentet eller även syskonen? Arvskiftet: vilka ska kallas, vilka ska närvara? I vårt fall är det, med bouppteckningsmannens goda minne (och rekommendation) syskonen som "håller i taktpinnen" - de som alltså inte finns medtagna i testamentet. Om det är fel förfaringssätt som skett - vad kan/bör/ska man göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om arvskiftet i allmänhet och lite om syskonens roll och situation i synnerhet.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad som gäller för syskonen samt översiktligt redogöra för hur arvskiftet går till.

Din fråga reglera i ärvdabalk (ÄB).

Arvskifte i allmänhet

De som automatiskt får ansvar för dödsboet är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Innan ett testamente har förklarats giltigt så är alla arvingar dödsbodelägare (18 kap. 1 § 3 st ÄB). Det innebär att syskonen till den avlidne träder in som förvaltar fram tills testamentet anses verkställbart. Den som får ansvar enligt denna paragrafen heter bouppgivare. Den som är bouppgivare ska även utse två förrättningsmän som ska intyga att allt har gått rätt till. Dessa får inte vara arvtagare till den avlidne.

De anhöriga till den avlidne kan även anlita en jurist eller begravningsbyrå för att förvalta dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Det heter man överlåter förvaltningen till boutredningsman.

Den som har hand om förvaltningen ska utreda egendomsförhållandena för den avlidne. Det innebär en kartläggning av skulder och tillgångar, samt eventuellt säga upp avtal och i allmänhet avveckla dödsboet.

Bouppgivaren eller boutredningsmannen ska upprätta bouppteckningen. Bouppteckningen är i princip en förteckning över egendomsförhållandena för den avlidne dagen de gick bort (20 kap. 4 § ÄB). Där ska även tas upp vem som är arvinge samt om någon tillhör en arvsklass men inte får något arv ska detta också tas med (20 kap. 3 § ÄB).

Angående arvskiftet

Arvskiftet förrättas av arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § ÄB). Över arvskiftet ska en handling upprättas som undertecknas av delägarna (23 kap. 4 § ÄB). Syskonen behöver alltså inte närvara med mindre de har utsetts till förrättningsman.

Slutsats

Det finns inte utrymme här för att i detalj redogöra för hur själva utredningen för bouppteckningen går till. I allmänhet kan det sägas att det går att upprätta en bouppteckning som privatperson men även att överlåta uppdraget till en jurist. Syskonen som inte är arvtagare har enbart en roll som dödsbodelägare fram tills testamentet är "stående" dvs giltigt. Därefter behöver de inte delta men det finns inget hinder för det. Vid arvskiftet ska dödsbodelägarna delta och underteckna skiftet. Om du behöver mer resurser erbjuder skatteverket bra information.

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/arv.4.3528414214b3f875805caf.html

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

https://www.skatteverket.se/download/18.109dcbe71721adafd25806d/1598428814844/bouppteckning-skv461-utgava08.pdf

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, Onsdag (10/20) klockan 14:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (680)
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?

Alla besvarade frågor (97696)