Allmänna rättsprinciper

FRÅGA
Hej, är principen om likabehandling, förutsebarhetsprincipen och begreppet rättssäkerhet, allmänna rättsprinciper? Vore oerhört tacksam för svar! Mvh Jasmine R
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, alla principer som du nämnde är allmänna rättsprinciper. Man kan säga att allmänna rättsprinciper är oskrivna regler utan angiven rättsföljd. Det är regler som många anser vara en del av gällande rätt trots att de inte finns reglerade i lagtexten. De är med andra ord underförstådda regler som utvecklats genom praxis.

Likabehandlingsprincipen är en EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden. Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna.

Förutsebarhetsprincipen innebär att de regler som finns i lagstiftningen ska vara formulerade på ett sådant sätt att en man på förhand ska kunna förutse vad följden blir av ett visst handlande.

Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer; i denna rättsordning ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?