Allmänna handlingar

Hej!

Ett strafföreläggande kräver att den misstänkte erkänner brottet och skriver under föreläggandet.

Innan den misstänkte eventuellt erkänner brott eller om den i andra fall väljer att inte godkänna strafföreläggande, är information om brottet offentlig handling?

Jag väntar på förhandling i tingsrätten kring ett misstänkt trafikbrott.. (godkände inte strafföreläggande) men kan redan nu se att lexbase publicerat uppgifter om strafföreläggande.. hur funkar detta med offentlig handling innan dom och vid strafföreläggande?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

En förutsättning för att Lexbase kunnat få tillgång till den publicerade informationen är att den framgick av en allmän handling som var offentlig. En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos den myndigheten (TF 2 kap 4 §). I mitt svar har jag valt att skriva om inkomna handlingar då jag misstänker att det är en sådan som har föranlett publiceringen på Lexbase.

En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa (TF 2 kap 9 §). Det innebär att en handling är allmän om den har mottagits av en myndighet eller en person som är behörig att ta emot handlingar för en myndighet. När handlingen på detta sätt blivit allmän kan den begäras ut av var och en, så länge den inte är sekretessbelagd (TF 2 kap 1 §). Sannolikt är ett strafföreläggande eller en dom för ett trafikbrott närmast aldrig sekretessbelagd.

När ett strafföreläggande utfärdas av åklagarmyndigheten, och den misstänkte skriver under, stannar uppgifterna hos åklagarmyndigheten. Om den misstänkte däremot inte skriver under strafföreläggandet skickas en stämningsansökan från åklagarmyndigheten till domstolen. Med andra ord väcker åklagaren åtal genom att skicka över vissa handlingar till domstolen. När dessa handlingar inkommer till domstolen (som är en myndighet) blir handlingarna allmänna hos domstolen. I ditt fall var sannolikt det icke-underskrivna strafföreläggandet bifogat i stämningsansökan. Jag misstänker att det har gått till på detta vis då mediahus och andra publicistiska tjänster som t.ex. Lexbase på rutin begär ut inkomna stämningsansökningar från domstolar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo