Allmänna arvsfondens rätt till kvarlåtenskap

2016-05-20 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej,Min kusin fick pengagåva av mig som enskild egendom. Han och hans fästmö har skrivit testamente så att de ärver varandra. Efter min kusin nu avlidit har hans fästmö fått uppgift om att den gåva min kusin fick från mig tillfaller Allmänna Arvsfonden och inte henne p g a att det stod i gåvobrevet att det var hans enskilda egendom. Jag förstår ingenting. Gäller inte ett testamente? Varför gäller inte testamentet gåvan?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Anledningen till att man väljer att lägga till ett villkor om att en gåva ska vara enskild egendom är att den då undantas från en bodelning, se 7 kap. 2 § 1 st 2 p äktenskapsbalken och 4 § 1 p sambolagen. En bodelning ska göras när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig, 8 § sambolagen. Likaså ska bodelning göras när äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den ena makens död, 9 kap. 1 § och 1 kap. 5 § äktenskapsbalken.

När en person avlider ska kvarlåtenskapen fördelas. Ett villkor om att en gåva som den avlidne mottagit ska vara enskild saknar här betydelse. Du har gett din kusin en pengagåva som således har fått äganderätt till pengasumman. Din kusin har rätt att fördela sin kvarlåtenskap efter sitt tycke genom att upprätta ett testamente. Har din kusin upprättat ett formenligt testamente i vilket han testamenterat bort denna penningsumma till sin fästmö har hon rätt till denna och inte Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden kan få rätt till penningsumman om testamentet inte inkluderar penningsumman samt att det inte finns arvingar till din kusin enligt den legala arvsordningen enligt 2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken. Vidare kan Allmänna arvsfonden få rätt till penningsumman om det föreligger en grund för att klandra testamentet, t.ex. på grund av att testamentet inte uppfyller formkraven, din kusin har varit under psykisk störning när han upprättade testamentet eller blivit tvingad att upprätta testamentet, 13 kap. 1-3 §§ ärvdabalken och det saknas arvingar enligt den legala arvsordningen, 5 kap. 1 § ärvdabalken.

Jag rekommenderar din kusins fästmö att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just sådana här frågor. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (392)
2021-01-05 Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?

Alla besvarade frågor (88119)