FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte05/05/2015

Allmänna arvsfonden som arvtagare av fastighet

En bekant till mig har gått bort och hon saknar arvtagare. Hon äger en fastighet i Göteborg där hon är skriven som jag vill köpa. Vem och hur hanteras bouppteckningen efter henne? Vem värderar, hanterar ev försäljning av egendom och hur lång tid tar den processen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt Ärvdabalken (ÄB) 5:1 ska den avlidnes kvarlåtenskap tillfalla den allmänna arvsfonden om det varken finns några legala arvingar eller något testamente. Enligt lagen (1994:243) om allmänna arvsfonden, 17 §, utser Kammarkollegiet en god man som företräder arvsfonden vid boutredningen (bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte). Det är också kammarkollegiet som beslutar om försäljning av fast egendom som tillfallit fonden. Kammarkollegiet tar ställning till hur fastigheten ska säljas och till vilket lägsta pris. Vanligtvis anlitas en mäklare som säljer fastigheten genom öppen budgivning. Det är svårt att bedöma exakt hur lång tid processen tar men försäljningen ska i vart fall ske så fort som möjligt. Se mer på kammarkollegiets hemsida.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?