Allmän preskriptionstid och förskott på arv

Hej ! Min mamma betalade en hyr -tv åt mig mellan 1995-1998, hon har aldrig krävt några pengar av mig och det finns inget papper skrivet, nu har hon avlidet o då har mitt syskon hittat en lapp som mor själv har skrivet o noterat när hon betalat med endast datum , ska de pengarna dras av för mig vid arvsdelning eller är det preskiberat ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription

Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten (2 § första stycket preskriptionslagen). Fordringen preskriberas inte om preskriptionsavbrott har skett under dessa 10 år vilket oftast sker genom ett skriftligt krav eller genom att gäldenären erkänner fordringen eller borgenären väcker talan mot gäldenären (5 § preskriptionslagen). I ditt fall verkar preskription däremot inte vara aktuellt vilket innebär att fordran är preskriberad.

Förskott på arv

Det som arvlåtaren har gett sin börstarvinge i sin livstid ska avräknas som förskott på arv om arvlåtaren inte föreskrivit något annat (6 kap 1 § första stycket ärvdabalken). Det innebär att om din mor inte har föreskrivit att tv:n inte ska avräknas som förskott på arv kommer tv:n att avräknas från din arvslott (7 kap 2 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Eftersom det är över 10 år sedan fordran tillkom är den preskriberad om preskriptionsavbrott inte har skett som jag nämnde ovan. Däremot utgör tv:n förskott på arv vilket innebär att det kommer att avräknas från din arvslott om din mor inte har föreskrivit att tv:n inte ska avräknas som förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”