Allmän handling, Bostadsrättsförening

FRÅGA
Hej,Jag undrar om ett köpekontrakt för en bostadsrätt är en offentlig handling, dvs har vem som helst rätt att hos en bostadsrättsförening (el. dess ekonomiska förvaltare) begära ut uppgifter om namn på köpare av en bostadrätt, köpeskilling, datum för köp etc.?Med vänlig hälsning,Tanya
SVAR

Hej!

Nej, ett köpekontrakt som finns hos en bostadsrättsförening är inte en allmän handling. Regler om allmänna handlingar finns i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighet- och sekretesslagen. Av 2 kap 3 § TF följer vad som är en allmän handling, ett krav är att den ska förvaras eller upprättas hos en myndighet. En bostadsrättsförening är ju ingen myndighet och på grund av det gäller inte de regler jag nämnde ovan.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll