Allemansrätten omfattar även ridning

Hej! Kan man få till ett ridförbud i vissa områden? Vad krävs? Vad har den privata markägaren för rätt att införa ett sådant förbud? (Det gäller inte någon form av naturskyddsområde) Tack för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. 

Ridning i naturen omfattas av allemansrätten, som numera är intagen i grundlagen (Regeringsformen 2kap 18§). Det är emellertid inte föreskrivet något närmare vad denna rätt innebär.

 Man kan dock sammanfatta det med att allmänheten inte får ta sig sådana friheter att markägarens hemfrid eller ekonomiska intressen störs. Man brukar säga att gränsen för hemfridsintresset går vid tomtgränsen, vilken det är förbjudet att gå över (Brottsbalken 12 kap 4§). Man får inte heller gå över plantering då denna mark är känslig och kan ta skada. Vad gäller andra ägor så är det enligt Brottsbalken förbjudet att korsa endast när det föreligger risk för skada. (Brottsbalken 12 kap 4§)

När det gäller ridning så är detta förenat med störra risk för markskada och Bottsbalken 12 kap 4§ tillämpas något strängare för ryttare. Det är därför ganska vanligt med lokala föreskrifter för var och hur man får rida. 

Vad gäller möjligheten för markägaren att införa förbud så finns denna om den mark som avses riskerar att skadas av aktiviteten. Dock får inte skyltar eller stängsel som hindrar allmänhetens tillgång till naturen sättas upp utan kommunens tillstånd,  om det inte är helt uppenbart att aktiviteten kan vara skadlig för marken eller om ”skylten är behörig av något annat skäl.” (5§ Lag (1998:814) med särskild bestämmelser om gaturenhålning och skyltning)

Så, för att svara på din fråga, så kan ett förbud som hindrar allemansrätten bara införas med kommunens tillåtelse, om det inte är uppenbart att marken kan skadas eller området utgör tomtmark eller plantering. 

Regeringsformen kan du hitta här.

Brottsbalken kan du hitta här.

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan du hitta här.

För generella tips om vad som gäller allemansrätten och ridning kan du kika på denna sida.

För en utförlig redogörelse kring allemansrätten, se här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Christoffer TreutigerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo