Allemansrätt och fiske

Jag har svårt att förstå begränsningar i allemansrätten kopplat till fiske i stockholms skärgård. Jag har förstått att fiske med handredskap är fritt tillåtet i hela skärgården, samt att privata bryggor som inte ligger på tomt kan användas sålänge man inte stör eller förstör. Men vad gäller med hamnar och båtklubbar?

- Får man fiska med handredskap från land i en hamn eller båtklubb?

- Får man fiska från deras bryggor?

- Är det så pass att bryggorna har grindar, får man klättra runt grinden och fiska?

Vidare har jag inte förstått vad olaga intrång innefattar. Får man fiska från privatpersoners tomter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allemansrätten har en stark ställning i svensk rätt. Den är stadgad i grundlag, närmare bestämt 2 kap. 15 § 4 st. regeringsformen (RF). I Sverige har man en rätt att röra sig fritt i naturen, så länge hänsyn visas.

Vidare så stämmer det du säger, du får inte fiska från annans tomt då det gör intrång på människors personliga sfär, vilket kan resultera i hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB). Hur stor hemfridszonen är varierar, och hänsyn ska tagas till bl.a. buskage och vegetation. Sunt förnuft får ligga till grund för bedömningen helt enkelt, det viktiga är att markägaren inte störs av att du är där.

Vidare gäller samma sak när det gäller fiskande från en båtklubbs brygga. Så länge du har ett fritt tillträde dit bör det vara möjligt att uppehålla dig där, så länge du inte stör eller förstör för omgivningen. När det gäller en båtklubbs hemfridszon är den förstås mindre än på en privatägd tomt. Värt att nämna är att du förstås får flytta på dig om bryggans ägare ber dig att göra det. Är det så att bryggorna har grindar är situationen förstås en annan. Att klättra över en låst grind skulle kunna leda till att du begår ett olaga intrång, 4 kap. 6 § BrB. För olaga intrång förutsätts oftare något grövre, snarare situationer där det rör sig om intrång på arbetsplatser genom att t.ex. klippa sönder ett staket. Därmed sagt så bör du ändock inte klättra över och fiska på en låst brygga. Grindarna sitter där av en anledning och det skulle definitivt kunna uppkomma olägenheter för båtklubben om folk började klättra över.

Avslutningsvis kan det sägas att du får utöva allemansrätten och fiska på flera ställen, så länge det inte uppkommer olägenhet för fastighetsägare. Det kan också nämnas att allemansrätten även finns i miljöbalken (MB), närmare bestämt 7 kap. 1 §. Vidare så framgår det av 7 kap. 13 § MB att det i Sverige som regel finns strandskydd, vilket gäller vid insjöar, hav och vattendrag. Ett av strandskyddets syften är att upprätthålla allemansrätten, alltså så att människor ska ha möjlighet att vistas runt vattenområden. Detta inskränks då förstås om det ligger privata fastigheter i närheten av vattnet, men om det ej finns någon tomt i närheten får du uppehålla dig där.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin RosénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”