Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?

2021-01-11 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Är uttryck som: Alla män är potentiella våldtäktsmän, eller alla män förtjänar en plågsam död brottsliga? Detsamma hade väl gällt om man bytte ut ordet man mot muslimer eller romer istället.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med hänsyn till din frågeställning tolkar jag frågan som att det gäller brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken).

Varför anses vissa meddelanden vara hets mot folkgrupp?

Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas till hets mot folkgrupp, eller för att en mening/ett uttryck ska vara brottsligt. I svensk lag står dessa krav med i lagtexten. För brottet hets mot folkgrupp är kraven:

1. Ett meddelande/ eller ett uttalande sprids.

2. Detta meddelande uttrycker missaktning för en folkgrupp…

3. … eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Om dessa tre krav är uppfyllda har alltså ett brott begåtts. Kravet att missaktningen ska rikta sig mot en "folkgrupp" är avsedd att ge lagstöd till att en mindre grupp inom en exempelvis religiös grupp eller HBTQ grupp ska kunna omfattas. Ex. kan man då smalna av så att offren endast är katolska eller endast lesbiska istället för att hela gruppen ska ha utsatts för missaktningen. Att kravet säger "folkgrupp" betyder därför inte att man kan säga att vilken folkgrupp som helst passar in; det ska vara en mindre grupp i de andra folkgrupper som omnämns i lagtexten. Det kan därför sägas att de folkgrupper som nämns i lagtexten är uttömmande.

Vad gäller för just dessa meddelanden?

I de exemplen som du tar upp är det män som har blivit missaktade. Kön tas dock inte upp som en folkgrupp i lagtexten. Detta innebär att varken män eller kvinnor kan vara föremål för brottet hets mot folkgrupp. Troligen har man ansett att kön är en för stor grupp för att anses vara en folkgrupp på det sätt som lagen kräver. I ett mål från tingsrätten har man uttalat att det inte finns ett lika stort behov av att begränsa uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper på det sättet som man behöver göra för minoritetsgrupper (dom T 1987 - 14, Norrköpings tingsrätt). Därför är det inte brottsligt att säga att "alla män är våldtäktsmän" men det är brottsligt att säga att "alla muslimer är våldtäktsmän" eftersom muslimer anses vara en folkgrupp p.g.a sin trosbekännelse. De är en utsatt grupp på ett systematiskt sätt som män inte är.

Det finns med andra ord ingen möjlighet för någon att dömas för hets mot folkgrupp om det är riktat mot ett visst kön. Däremot bör man ha i åtanke att om det riktar sig mot en specifik person kan brott såsom förolämpning vara aktuellt. Om det sker på en arbetsplats kan det också vara fråga om diskriminering, då kön är en diskrimineringsgrund. I dessa fall skulle dock adressaten behöva vara en specifik person, inte män som grupp.

Hoppas du fick svar på din fråga.

med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (929)
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser
2021-04-12 Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?

Alla besvarade frågor (91198)