Alkoholservering i anslutning till ishockeymatch

FRÅGA
Hej. Vi tänkte anordna en liten happening i anslutning till en hockeymatch i vår förening. Deltagare får anmäla sig och vi säljer mat och öl till självkostnads pris på ett avspärrat område. Måste vi ha tillstånd eller räknas det som slutet sällskap? M.V.H Peter
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gällande alkoholservering krävs som huvudregel ett alkoholtillstånd.

Under vissa förutsättningar är dock servering utan tillstånd möjligt och då måste samtliga rekvisit i 8 kap. 1a § alkohollagen vara uppfyllda:

D.v.s. att serveringen sker under ett enstaka tillfälle, för i förväg bestämda personer utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Undantagsbestämmelserna tar sikte på att det ska vara ett enstaka, helt privat evenemang och att det sker utan utbyte av kommersiella intressen. Med självkostnadspris menas att deltagarnas inte ska betala mer än alkoholens inköpspris.

Om ni vid er ishockeymatch tar betalt för inträde, eller t.e.x. bedriver kioskverksamhet, sker arrangemanget inte utan vinstintresse och således är undantagsbestämmelserna inte tillämpliga. Vidare är det tveksamt om det kan anses vara ett slutet sällskap, då det verkar som att vem som helst kan anmäla sig till arrangemanget. Det krävs att det finns ett samband mellan personerna, t.ex. att de är medlemmar i er förening, och att det inte rör sig om ett för stort antal personer.

Det verkar som att ni inte uppfyller kraven i undantagsbestämmelserna och behöver söka alkoholtillstånd för serveringstillfället, vilket görs hos den kommun ishallen är belägen i.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93069)