Alkohollagen

2016-05-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Finns det någon åldersgräns för servering av alkohol på en egen privat fest där man själv står för alkoholen? Ponera att jag vill arrangera en studentskiva och vill betala en minderårig för att hjälpa till med att ta emot gäster och servera etc. Finns det då någon åldersgräns för den här personen som hjälper till?Mvh,Jacob
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Alkohollagen föreskriver att servering av alkohol inte får ske till någon under 18 år, se 3 kap. 7 §. Dock finns det ett undantag. Enligt 3 kap. 9 § alkohollagen så får det serveras en mindre mängd alkohol till någon under 18 år om det finns mat på platsen och det sker under ordnade förhållanden. Det ska även anses som försvarligt med hänsyn till den unges ålder och omständigheterna på platsen. Alltså är det okej för minderåriga att dricka alkohol på en studentskiva om det finns mat där och den inte blir stökig.

Angående inhyrning av en minderårig för servering. Till en början måste den under 18 år ha vårdnadshavarens godkännande för att arbeta. Det står i 6 kap. 12 §. På en privat tillställning är det okej att ha servering av en minderårig om det sker under uppsikt av vuxna och ordnade former. Dock är det alltid den som är vuxen och anordnade av festen som har det yttersta ansvaret.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare hjälp kan du vända dig till någon av våra betaltjänster.

Vänliga hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1646)
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder
2021-02-28 Kommunikationsproblem vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89822)