Åldrad förälder ger bort sina tillgångar - vad kan jag göra?

2017-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Min åldriga mamma har kommit till ett åldringsboende eftersom hon bröt lårbenshalsen för ca 2 månader sedan. Hon kommer med all sannolikhet inte hem mer. Pappa är död sedan ca 5 år. Nu tror jag mina syskon plockar saker från mammas lägenhet som är av värde. Har de lov att göra så utan att berätta för mig? Ingår inte allt hemmet även dödsboendet efter pappa och då får inget tas utan samtliga barn är med och delar upp? Räcker det med att mamma säger till mina andra syskon att de får städa ut lägenheten och ta vad de vill utan det finns skriftligt på det? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har syskonen lov att plocka saker ur lägenheten?
Eftersom din mamma fortfarande är i livet är hon fri att ge bort sina saker hur hon vill. Det är först vid din mammas död som all hennes egendom ska delas lika mellan er syskon, eller enligt ett eventuellt testamente. Jag förstår dig som att din mamma givit sitt samtycke till att dina syskon plockar saker från hennes lägenhet och därför finns inget som hindrar dem från att göra det. Det krävs inte att din mamma givit detta samtycke skriftligt. Om det är så att syskonen tagit saker utan att be om lov är det självklart en annan sak, då har de inte rätt att ta någonting ur lägenheten.

Förskott på arv
Vad som kan hända nu när din mamma ger bort saker till sina barn är att dessa gåvor kan komma att räknas som förskott på arv, se 6 kap. 1 § ärvdabalken. Förskott på arv är precis vad det låter som, att arvingen får ut en del av sitt arv i förskott. Följden av det blir att du som inte fått något förskott på arv får en större andel än de andra av det arv som sen ska delas ut vid din mammas död. Vid arvsfördelningen drar man alltså av det värde som syskonen redan fått innan dödstillfället och du får motsvarande värde om det finns tillräckligt med pengar kvar i dödsboet för att täcka det. En gåva som förälder ger till sitt barn räknas som förskott på arv om det inte har sagts något annat. Det krävs alltså att din mamma har klargjort att gåvorna inte ska vara förskott på arv för att de inte ska räknas som förskott. Reglerna om förskott på arv är alltså till för att skapa en rättvis arvsfördelning mellan syskon.

Jämkning av gåvorna
Är det så att du misstänker att det till följd av att syskonen plockar saker inte kommer finnas kvar tillräckligt med pengar i din mammas dödsbo för att du ska få ut något arv finns en möjlighet att jämka gåvorna, se 7 kap. 4 § ärvdabalken. Alltså att gåvorna ska gå åter. Det du har rätt att få ut av din mammas arv är vad som kallas laglotten. I normalfallet när en arvsfördelning görs så delas arvet upp lika mellan alla bröstarvingar (ni syskon), då kallas det att ni får varsin arvslott. Laglotten är hälften av arvslotten. För att förklara med ett exempel säger vi att din mamma just nu har tillgångar till ett värde av 100 000 kr och att ni är fyra syskon. Om din mamma skulle dö är då din arvslott 25 000 kr. Din laglott är då 12 500 kr som du har rätt att kräva ut. Laglotten finns till för att det inte ska gå att göra sina barn arvslösa. Om din mamma givit bort så mycket att det inte kommer finnas kvar dessa 12 500 kr finns en viss möjlighet att jämka gåvorna.

Sammanfattningsvis
Om det är så att din mamma inte sagt någonting om att hon vill att gåvorna inte ska vara förskott på arv kommer du att kompenseras när det blir dags för arvsfördelning och du behöver alltså inte oroa dig för att fördelningen blir orättvis. Är det så att hon inte vill att gåvorna ska vara förskott på arv finns det inte så mycket du kan göra. Bara om gåvorna är till ett så högt värde att du riskerar att bli utan din laglott har du möjlighet att förhindra att sakerna ges bort. Mitt råd är att du tar upp saken med din mamma och/eller dina syskon och förklarar att du upplever att fördelningen av hennes tillgångar blir orättvis och frågar din mamma om hon vill att gåvorna ska vara förskott på arv eller inte. Det kanske är så att det finns saker med ett affektionsvärde som du gärna vill ha och då kan det vara bra att diskutera saken för att inte gå miste om dessa. Det avdrag som görs för förskott på arv gäller endast sakens värde och du kan då inte få själva saken om den getts bort.

Hoppas att detta gav svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?