Åldersgräns vid andrahandsuthyrning

Hej,

Jag har en lägenhet i en skidort där stadgarna medger att jag kan hyra ut lägenheten i andra hand efter att styrelsen har givit sitt medgivande. Alla uthyrare har justerat sina åldersgränser till 18 år utifrån vad jag förstå den nya Diskrimineringslagen som nu även omfattar ålder. Styrelsen har i sina ordningsregler skrivit in ett krav på en minimiålder på 23 år som gäller samtliga personer som hyr lägenhet i andra hand.

Om styrelsen skriver in krav som strider mot Diskrimineringslagen i något avseende så borde väl inte dessa delar i ordningsreglerna gälla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar hur åldersgränsen förhåller sig till diskrimineringslagen och om reglerna i det avseendet kan anses vara utan verkan.

Diskrimineringslagen

I 1:3 diskrimineringslagen står att ett avtal som inskränker de rättigheter som anges i lagen är utan verkan i den delen. Lagen är alltså tvingande, vilket innebär att de rättigheter som anges i lagen inte går att avtala bort.

Ålder är en av diskrimineringsgrunderna. Grunden är dock behäftad med vissa undantag - som exempel kan åldergräns för tillträde till barer nämnas (2:12 b diskrimineringslagen). I 2:12 b finns också ett generellt utformat undantag, som medger befogad särbehandling på grund av ålder. Undantaget kan exempelvis bli tillämpliga vid ungdoms-eller seniorboenden men bör inte bli tillämpligt i ditt fall.

Diskrimineringsombudsmannen

I artikeln "uthyrning av bostäder utan diskriminering" (hittas här) från DO listas exempel på hur diskriminering på området kan se ut. Ett exempel var att en hyresvärd inte vill hyra ut lägenheter till personer i tjugoårsåldern för att de riskerar att störa grannarna. Baserat på det uttalandet får det betraktas som diskriminerande att inte hyra ut bostäder till personer som ännu inte fyllt 23 år.

Slutsats

Med grund i att ålder är en av diskrimineringsgrunderna samt att de undantag som finns i lagen knappast kan anses tillämpliga i fallet får villkoret anses diskriminerande. Det är även i linje med vad DO uttalat i artikeln "uthyrning av bostäder utan diskriminering". Eftersom lagen är tvingande borde villkoret således bli utan verkan och styrelsen borde istället justera det till en 18-årsgräns.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”