Åldersgräns för att ha sex

Hej varför är det 15 års gräns på att ha sex och inte 18?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över varför åldersgränsen på att ha sex går vid 15 år och inte 18 år. I Sverige finns det emellertid ingen lag som hindrar någon som är under 15 år från att ha sex. Det är en vanlig missuppfattning att denna s.k. byxmyndighetsålder innebär att det är först när man har fyllt 15 år som man får ha sex. Detta stämmer dock inte, utan det lagen säger är att någon som är 15 år eller äldre inte får ha sex med någon som är yngre än 15 år.

I det följande kommer jag utveckla vad som menas med denna s.k. byxmyndighetsålder och vad den straffrättsligt innebär.

Våldtäkt mot barn

Den som har sex med ett barn som är under 15 år gammal döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller för den som med ett barn som är under 15 år genomför annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 4 § brottsbalken).

Regeln hindrar den som är 15 år eller äldre från att ha sex eller genomföra liknande sexuella handlingar med någon som ännu inte fyllt 15 år. Till följd av att även jämförbara sexuella handlingar till samlag är straffbara enligt bestämmelsen, är det lika otillåtet med anala och orala samlag samt att föra in fingrar eller andra föremål i anus eller vagina. För att ett brott ska vara begånget spelar det ingen roll vem av de inblandade som tagit initiativ till den sexuella handlingen, utan det räcker med att den är genomförd. Användandet av hot, våld eller tvång är inte heller nödvändigt för att ett brott ska vara begånget.

Anledningen till att gränsen går vid 15 år.

När det rör sig om sådana samtyckesfrågor såsom samlag kan det uppstå väldigt stora svårigheter i att avgöra huruvida ett barn har blivit tvingad till att delta eller om barnet deltagit frivilligt. Den nuvarande regeln har dock lett till att dessa problem inte behöver beaktas i samma utsträckning som tidigare – eftersom alla samlag med någon som är yngre än 15 år är straffbara. Detta kan ses som en av anledningarna till att den nuvarande gränsen går vid 15 år.

Om båda är under 15 år

Om båda som är inblandade är under 15 år gamla föreligger emellertid inget brott. Eftersom båda barnen är under 15 år är de nämligen inte straffmyndiga.

När åldersskillnaden inte är så stor

När skillnaden i ålder mellan de deltagande är ringa kan gärningsmannen gå fri från ansvar. Om det t.ex. rör sig om en femtonåring och en fjortonåring där det bara rör sig om några månaders skillnad i ålder ska femtonåringen inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet (6 kap. 14 § brottsbalken).

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo