Åldersgräns för dryck med 2,25 % alkohol

FRÅGA
Hej!Har det under de senaste åren ändrats något i alkohollagen? Jag läste ett svar från er år 2012 att man som minderårig kan köpa lättdrycker (dvs alkoholhaltiga drycker med mindre än 2,25% alkohol). Är detta fortfarande fallet? Får jag som 17-åring med leg då köpa lättdrycker i matbutiker exempelvis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du menar troligtvis svaret från 2012 som du hittar här.

Alkohollagen

Det som framgår där är helt i linje med vad som gäller i dag. Jag vill förtydliga att du som inte är 18 år eller äldre, får köpa drycker som innehåller upp till och med 2,25 procent alkohol. De utgör så kallade "lättdrycker" och inte alkoholdrycker. Det finns alltså ingen lagstadgad åldersgräns för drycker som innehåller 2,25 procent alkohol. Du hittar stöd för detta i 1 kap. 5 § och 3 kap. 7 § alkohollagen (2010:1622).

Åldersgränser i praktiken

Detta hindrar dock inte matbutiker såsom ICA eller Coop att faktiskt införa en åldersgräns för sådana drycker. Så länge åldersgränsen upprätthålls och respekteras och inte utgör diskriminering, är det i sin ordning. Det är inte fråga om åldersdiskriminering så länge hindret är motiverat av objektiva skäl och inte frångås. Matbutiker har ingen så kallad kontraheringsplikt, vilket innebär att de inte måste sälja sina varor till samtliga som önskar köpa, så länge det finns en objektiv ordning i hindret. Du kan därmed hitta butiker som säljer lättdrycker till 14-åringar och likaså butiker som inte säljer till personer under 18 år.

Du hittar lagen som jag har hänvisat till i mitt svar här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (705)
2020-07-09 Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?
2020-06-30 Vad kan man göra om man misstänker att en hund kommer skada någon?

Alla besvarade frågor (81786)