Åldergräns brygga hemma?

2019-04-15 i Övriga brott
FRÅGA
HejJag vet att det är tillåtet att brygga vin och öl i hemmet om det endast anses att användas där. Men finns det någon åldersgräns på att brygga alkoholdrycker?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Mycket riktigt är det tillåtet att brygga öl och vin i hemmet, om det endast ska användas där (2 kap. 3 § 2 st. Alkohollagen). Viktigt i frågan är dock om det först och främst definieras som vin eller öl. Definitioner hittar du i 1 kap. 7-9§§ alkohollagen. Värt att tillägga är att det inte är olagligt att som minderårig förtära alkohol, det som är olagligt är att det är någon som köpt ut. Av 3 kap. 9 § alkohollagen följer att det är brottsligt att köpa ut eller sälja vin, sprit eller starköl till en person under 20 år. När det gäller folköl eller dryck upp till 3,5 % alkohol, är åldersgränsen 18 år. Men åter till din fråga. Det framgår inte någon åldersgräns för att brygga öl och vin av alkoholalgen.

I ett försök att reda ut vad som gäller i frågan gick jag till ett förarbets uttalande. Av SOU 2000:59 s. 19 framgår det att "Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bedriva tillverkning enligt första stycket." I brist på lagstöd får man därför anse att är det som gäller i frågan. Om frågan skulle prövas skulle det förmodligen anses som en rimlig gräns med 20 år, speciellt i förhållande till lagstiftningen i 3 kap. alkohollagen rörande försäljning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (686)
2019-10-20 Får jag köpa antibiotika online?
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?

Alla besvarade frågor (73843)