Aktuellt straff för narkotikabrott

2019-12-03 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag blev torskad på 0.02 mg thc i blodet vad är straffet för det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att säga att jag inte kommer att kunna ge ett exakt svar på vad påföljden blir i just ditt fall eftersom allt beror på domstolens bedömning, men jag ska försöka förklara läget så bra jag kan.

Den som har brukat narkotika kan dömas för narkotikabrott enligt 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen (NSL). För att narkotikabrott ska vara aktuellt måste det alltid ske en bedömning av om det man använt räknas som narkotika enligt 8 § NSL.

Om ämnet man brukat klassas som narkotika blir alltså narkotikabrott aktuellt. Straffet för narkotikabrott är fängelse i upp till tre år enligt 1 § NSL. Det är normalgraden av narkotikabrottet. Domstolen kan även bedöma narkotikabrottet som ringa (ett mildare brott än normalgraden), grovt eller synnerligen grovt, se 2-3 §§ NSL. Omständigheter domstolen kan titta på när den bedömer det är arten och mängden narkotika, om brottet har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt och omständigheterna i övrigt. För ringa narkotikabrott kan man dömas från böter upp till fängelse i högst sex månader, och för grovt narkotikabrott för fängelse i lägst två och högst sju år. För synnerligen grovt narkotikabrott som är den allvarligaste formen kan man dömas till fängelse i lägst sex och högst tio år.

Domstolen kommer att göra en bedömning av straffvärdet, som uttrycks i antingen böter eller tid i fängelse. Då kommer domstolen titta på gärningens skadlighet och farlighet samt gärningspersonens skuld enligt 29 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Enligt 29 kap. 2-3 §§ BrB ska domstolen också beakta eventuella förmildrande och försvårande omständigheter.

Värt att nämna är principen om att domstolen i sista hand ska välja fängelse som straff. Vissa brott anses dock vara extra samhällsfarliga och fängelse kan då ändå utdömas. Narkotikabrott är ett exempel på ett sådant brott. Samtidigt ska domstolen också beakta så kallade billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § BrB, vilket är olika omständigheter som kan leda till att man får en lindrigare påföljd. Beroende på hur gammal man är kan även det vara ett skäl för domstolen att välja en lindrigare påföljd, detta enligt 29 kap. 7 § BrB.

Jag är ledsen att jag inte kan ge ett klart svar på vad straffet kommer bli i just ditt fall, men allt beror som sagt på hur domstolen bedömer situationen. Jag hoppas ändå att mitt svar ger klarhet i ungefär vilka omständigheter som kan påverka påföljdsvalet.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (404)
2020-03-31 Hur anmäler man narkotikabrott?
2020-03-24 Narkotikabrott, påföljd och belastningsregister.
2020-03-22 Straff och påföljd för narkotikasmuggling
2020-03-20 Vad gäller för underlåtenhet att avslöja samt medverkan till innehav av narkotika?

Alla besvarade frågor (78701)