FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/04/2019

Rösträttsbegränsning

Hej, kan rösträtten i ett aktiebolag begränsas till en röst för varje aktieägare oavsett hur många aktier vederbörande äger? Eller går det inte att ändra att varje aktie är värd en röst (förutom ev B-aktie osv)?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är absolut möjligt att ändra aktiers röstvärde, varje aktie inom en viss aktieserie behöver alltså inte vara värd en röst utan det är möjligt att bestämma att varje aktie inom en viss serie ska vara värd t.ex. fem röster. Det är även riktigt att det är möjligt att föra in bestämmelser i bolagsordningen som anger att det ska finnas aktier av olika slag, och att röstvärdet får skilja sig hos aktier av olika slag. Röstvärdesdifferensen mellan olika aktieslag får inte skilja sig mer än förhållandet 1:10. Det är däremot inte möjligt att bestämma att aktier av samma aktieslag ska ha olika röstvärde eftersom det står i strid med huvudregeln om aktiers lika rätt i bolaget, den s.k. likhetsprincipen. Enligt 7 kap. 8 § aktiebolagslagen (ABL) är det dock möjligt att bestämma i bolagsordningen att varje aktieägare får rösta enbart för ett visst antal aktier. Bestämmelsen ger inte uttryck för någon begränsning av möjligheten att i bolagsordningen införa rösträttsbegränsningar vid bolagsstämman.

Sammanfattningsvis är det alltså inte är möjligt att begränsa aktieägarnas rösträtt till en röst oavsett hur många aktier respektive ägare innehar. Det är däremot möjligt att begränsa rösträtten i ett aktiebolag så att aktieägare endast får rösta för ett visst antal aktier.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?