Aktier som ska ingå i bodelning har minskat i värde eller sålts

2019-04-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej, vi håller på att skiljas och sex månaders betänketid har löpt ut. Jag har aktier i mitt namn. I bodelningen ska det delas men om jag förlorar pengarna på dålig investering vad händer då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på vad du åsyftar i din fråga men jag uppfattar det som att du undrar vad som händer om du har förlorat pengar innan en bodelning med anledning av en skilsmässa, antingen genom att aktier du har haft har minskat i värde eller efter att du har sålt dem.

Om aktierna har minskat i värde

Vid äktenskapsskillnad ska all egendom mellan makar som inte är enskild tas med i bodelningen (9 kap. 1 § äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som de förelåg vid dagen då talan om äktenskapet väcktes, brytdagen (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Alltså ska den egendom, inklusive aktier, som fanns på brytdagen räknas med i bodelningen. Däremot ska själva värderingen av aktierna inte utgå från denna tidpunkt, utan istället ska värderingen ske utifrån de förhållanden som är aktuella vid bodelningstillfället.

Det är med andra ord värdet på aktierna den dagen boet är utrett, inte då ansökan om skilsmässa lämnades in, som ska räknas in i bodelningen.

Om aktierna har sålts

En make råder över sin egendom även när ett mål om äktenskapsskillnad pågår. En make får alltså köpa och sälja värdepapper under betänketiden. Det finns då en redovisningsplikt enligt vilken en make måste redovisa för hur all egendom har påverkats genom exempelvis köp och försäljningar under den perioden (9 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Det relevanta för bodelningen är som nämnts egendomsförhållandena under brytdagen, det vill säga när ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. När det kommer till aktier som har sålts innan bodelningen och resulterat i en minskning av makens egendom, är uppfattningen att det som ska ingå i bodelningen är värdet av aktierna som innehades under brytdagen som det är när boet är utrett. Med andra ord kommer bodelningen att göras utifrån vad värdepapperna du hade på brytdagen skulle ha varit värda när boet utretts (alltså som om de aldrig hade blivit sålda).

Sammanfattning

Har aktierna minskat i värde mellan dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in och bodelningstillfället, är det värdet på aktierna vid bodelningstillfället som räknas med i bodelningen.

Har aktierna sålts efter det att ansökan om skilsmässa lämnades in, ska det som ingår i bodelningen vara vad aktierna som innehades under tidpunkten för ansökan skulle ha varit värda vid tidpunkten för bodelningen.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2529)
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning
2020-05-31 Vad gäller vid bodelning?
2020-05-31 Vilket belopp ska jag bli utköpt för ur den gemensamma bostaden vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (80615)