FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag02/03/2021

Aktier som apportegendom aktieägartillskott

Hej!

Jag har precis startat ett AB där jag pysslar med X.

jag har ett stort intresse i aktiesparande och har onoterade aktier i min privata portfölj.

Jag har förstått att jag kan sälja in onoterade aktier till mitt bolag via revers men finns det några hinder om en notering står runt hörnet?

Främst gör jag detta för att tillskjuta likvida medel i företaget istället för att göra en kontant överföring då mina kontanter är öronmärkta till en husrenovering.

Är det något särskilt kring detta som jag måste tänka på så jag inte gör något galet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan överföra aktier som du äger privat till ditt bolag. Jag utgår ifrån i mitt svar att du undrar om de är möjligt att överföra aktierna till ditt bolag genom ett aktieägartillskott. Om jag har missförstått frågan kan mitt svar dessvärre vara felaktigt och jag förbehåller mig detta. Jag kommer använda mig av Aktiebolagslagen (ABL) vid besvarandet av mina frågor.

Kan privata aktier ges till ett bolag? - Förutom att göra en ren kontantinbetalning går det också̊ att genomföra ett aktieägartillskott genom att tillskjuta samegendom eller egendom av rätt värde till bolaget. De krav som ställs på̊ apportegendom vid aktiebolags bildande och vid nyemission bör också̊ vara tillämpliga vid aktieägartillskott. Det är i princip marknadsvärdet på tillgången vid tillskottslämnandet som skall motsvara det tillförda beloppet. Detta framgår genom tolkning av 2 kap 3 § och 4 kap 6 § ABL.

Vad innebär detta för dig – Detta innebär för dig att du kan skjuta till aktier till ditt bolag, utan några lagliga hinder. främsta skälet till att beakta notering är vid försäljning av aktierna, då beskattningen på onoterade aktier är lägre än noterade, vilket innebär att du betalar en högre skatt vid försäljning.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000