Aktiepris vid internt förvärv av aktier mellan holdingbolag och aktiebolag

2017-04-28 i Bolag
FRÅGA
Jag har precis bildat ett holdingbolag där jag vill att holdingbolaget köper upp mina andelar i mina två andra bolag som är relativt nystartade. I ett av bolagen kommer jag även att köpa upp min delägares 30% för 200 000:-. Frågan är; kan jag köpa mina egna aktier för 1 krona eller måste det som minst vara anskaffningsvärdet?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

Syftet med ett holdingbolag är att agera som moderbolag och förenkla köp och försäljning av dotterbolag, fördelen är att dotterbolag i vissa fall kan säljas helt utan skattekonsekvenser. Det finns en hel del fallgropar och vid genomförandet av försäljningar av den hör typen bör du ta hjälp.

Enligt svensk lagstiftning kan du sälja ditt svenska fåmansbolag till underpris när holdingbolaget tar över det, förutsättningen är dock att holdingbolaget är ett aktiebolag registrerat antingen i Sverige eller annat EU-land.

Ett holdingbolag vars enda syfte är att inneha andelar i andra företag, som inte direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av dessa företag, betraktas inte som en beskattningsbar person av Skatteverket. Ett holdingbolag som deltar i förvaltningen av företagen det äger andelar i, anses vara en ekonomisk verksamhet och kommer att vara skattskyldig för transaktioner såsom administrativa och finansiella tjänster.

En överlåtelse av aktier till ett holdingbolag från ett bolag där innehavaren av aktierna har tillhandahållit skattepliktiga tjänster mot ersättning, kommer att vara en skattefri transaktion trots att säljaren äger 30% av aktierna.

Sammanfattningsvis så måste det först och främst avgöras om ditt holdingbolag utgör en ekonomisk verksamhet eller inte för att kunna avgöra om skatteplikt föreligger. Själva överlåtandet av aktierna till underpris, att du köper dina aktier till ett underpris, finns det inget förbud mot utan det är de skattepliktiga konsekvenserna som spelar roll. Som tidigare nämnt så är inte enbart innehav eller förvärv av andra bolag klassificerat som ekonomisk verksamhet, vilket innebär att ditt holdingbolag inte är en beskattningsbar person.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (731)
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?
2021-07-13 Försäljning av andel inom konsortium
2021-07-06 Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma
2021-07-02 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94159)