FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag18/11/2016

Aktieöverlåtelse

Jag försöker återfinna i lagboken den bestämmelse

som ålägger ett företag,

som har övertagit (köpt) en annan firma

och fortsätter denna firmas verksamhet,

att betala den övertagna firmans skulder.

Tacksam för hjälp att hitta -- jag har sett detta i lagboken -- men var?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle tro att det lagrum som du letar efter är 23 kap 1 § Aktiebolagslagen. I detta lagrum stadgas att:

”Två eller flera aktiebolag kan gå samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen (fusion). Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation.”

I den situation som du beskriver låter det som om företag B har absorberats av ett företag A. Detta är en typ av fusion. Är detta fallet övertar företag A, som köpt företag B, både de tillgångar och de skulder som finns hos företag B.

Värt att notera är att det skulle kunna röra sig om en så kallad inkråmsöverlåtelse. Är så fallet är det bara tillgångar som överlåts, köparen blir således inte ansvarig för några skulder. I enlighet med vad du har skrivit låter det dock som om företaget i sin helhet har överlåtits.

Rör det sig om ett köp av ett handelsbolag gäller i princip detsamma som vid aktieöverlåtelse. Det övertagande företaget ska svara för de skulder som finns i det överlåtande företaget. Se t.ex 2 kap 22 § Bolagslagen:

”Inträder en ny bolagsman i bolaget, svarar han även för de förbindelser som bolaget har ingått dessförinnan.”Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor!


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000