Aktieöverlåtelse

2016-11-18 i Bolag
FRÅGA
Jag försöker återfinna i lagboken den bestämmelse som ålägger ett företag, som har övertagit (köpt) en annan firmaoch fortsätter denna firmas verksamhet, att betala den övertagna firmans skulder.Tacksam för hjälp att hitta -- jag har sett detta i lagboken -- men var?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle tro att det lagrum som du letar efter är 23 kap 1 § Aktiebolagslagen. I detta lagrum stadgas att:

”Två eller flera aktiebolag kan gå samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen (fusion). Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation.”

I den situation som du beskriver låter det som om företag B har absorberats av ett företag A. Detta är en typ av fusion. Är detta fallet övertar företag A, som köpt företag B, både de tillgångar och de skulder som finns hos företag B.

Värt att notera är att det skulle kunna röra sig om en så kallad inkråmsöverlåtelse. Är så fallet är det bara tillgångar som överlåts, köparen blir således inte ansvarig för några skulder. I enlighet med vad du har skrivit låter det dock som om företaget i sin helhet har överlåtits.

Rör det sig om ett köp av ett handelsbolag gäller i princip detsamma som vid aktieöverlåtelse. Det övertagande företaget ska svara för de skulder som finns i det överlåtande företaget. Se t.ex 2 kap 22 § Bolagslagen:

”Inträder en ny bolagsman i bolaget, svarar han även för de förbindelser som bolaget har ingått dessförinnan.”


Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (669)
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor
2020-10-10 Köpa ut delägare i aktiebolag
2020-10-07 Tillvägagångssättet för att en person ska ta över ett aktiebolag samt kravet på aktiekapitalet

Alla besvarade frågor (85146)