Aktiebolagslagen är civilrättslig lagstiftning

FRÅGA
är aktiebolagslagen en offentligrättslig lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En offentligrättslig lag tillhör den offentlig rätten och reglerar främst förhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren. Det kan bland annat handla om hur beskattning av företag och förvärvsarbetande personer ska gå till. Ett exempel på en sådan offentligrättslig lag är Inkomstskattelagen.

Lagar som inte är offentligrättslig är civilrättslig lag. Civilrätten rör främst förhållanden mellan enskilda (fysiska som juridiska person). Det kan bland annat handla om hur man ingår avtal och vilka regler man då måste ta hänsyn till. Ett exempel på en civilrättslig lag är Avtalslagen, som reglerar just avtal.

Aktiebolagslagen är en lag som reglerar i princip allt om aktiebolag. Ett aktiebolag är en juridisk konstruktion som tillkommit för att enskilda ska kunna samarbeta och äga en eller flera verksamheter tillsammans. Aktiebolagslagen är alltså därmed en civilrättslig lag, eftersom den rör förhållandet mellan enskilda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (714)
2020-08-11 Patronymikont dubbelt efternamn
2020-07-30 Felbetalning och polisanmälan
2020-07-30 Kan en privatperson föreslå en lagändring?
2020-07-28 Var hittar man rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (82781)