Aktiebolags övertagande av fordringar och skulder

2015-03-14 i Fordringar
FRÅGA
Kan ett AB köpa mina privata skulder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på vad du menar med att köpa dina privata skulder. Om du menar att aktiebolaget ska ta över dina privata skulder, så gäller allmänt att gäldenärsbyte inte kan ske utan borgenärens samtycke. Den som sitter i skuld kan alltså inte överlåta skulden till någon annan utan fordringsägarens samtycke.

Om du menar att aktiebolaget köper de fordringar du har på andra, så innebär det att ett borgenärsbyte sker. Borgenärsbyte är i regel tillåtet utan gäldenärens samtycke (gäldenären måste dock informeras). Detta följer av skuldebrevslagen 9 §.

Som en sidonotis kan ett aktiebolags köp av fordringar eller övertagande av skulder även få aktiebolagsrättsliga (och i förlängningen även skatterättsliga) verkningar. Det finns t.ex. ett omfattande regelverk som reglerar förtäckta värdeöverföringar från bolaget.

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänliga hälsningar,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll