Aktiebolag i bouppteckning

Avliden person är ensam aktieägare i ett AB. Vad ska tas upp i bouppteckningen avseende bolaget? Tacksam för svar!

Cecilia Müntzing

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande bouppteckning hittar vi i 20 kap Ärvdabalken.
När någon avlider ska en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder skrivas ned. Bouppteckningen ska sedan skickas in till skatteverket för registrering.

Alla tillgångar ska tas upp i bouppteckningen, detta innebär att även aktier i aktiebolag ska tas upp. Aktierna i aktiebolaget övergår till dödsboet när aktieägaren dör. Dödsbodelägarna ansvarar för att alla tillgångar och skulder tas upp för att redovisa skatter och avgifter fram tills att dödsboet är skiftat. Dödsboet skiftas sedan genom ett arvskifte när alla tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna.

Värdet på aktierna räknas till marknadspriset vid dödsdatumet. Detta kan vara svårt att avgöra om det är ett mindre privat bolag. Om det finns en revisor så brukar denne kunna hjälpa till med att avgöra vilken siffra som bolaget/aktierna ska värderas till i bouppteckningen. Banken brukar även kunna hjälpa till.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander HedblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”