Aktiebokens offentlighet

2015-11-06 i Bolag
FRÅGA
Kan jag som privatperson utanför ett privat aktiebolag, alltså utan aktieinnehav få reda på vem/vilka som har aktieinnehav i ett privat aktiebolag.
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Uppgifter om ett vem som innehar aktier i ett bolag återfinns i dess aktiebok (se 5 kap. 1 § 2 p. aktiebolagslagen). I kupongbolag (bolag som inte är avstämningsbolag) skall aktieboken, alternativt en aktuell utskrift eller framställning därav, hållas tillgänglig för varje person som ber att få ta del av den (se 5 kap. 10 § aktiebolagslagen). Motsvarande gäller i avstämningsbolag med vissa i sammanhanget mindre betydande undantag (se 5 kap. 19 § aktiebolagslagen). I det stora flertalet fall är det således fullt möjligt att ta reda på vem som äger ett aktiebolag (endast i avstämningsbolag med högst 500 aktier och mer än en ägare kan ägarförhållandena döljas, jfr. 5 kap. 19 § 3 st. aktiebolagslagen é contrario).


Värt att notera, men inte använda i påtryckningssyfte, är vidare att den som vid uppfordran därtill vägrar hålla aktieboken tillgänglig gör sig skyldig till brott (se 30 kap. 1 § 1 st. 2 p.).
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll