FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag17/03/2015

Aktieägares rätt till insyn i fåmansbolag

Hej!

Vi är 2 st ägare av ett aktiebolag. Min aktieandel är 20%.

Frågan är! Vad har jag för rättigheter till insyn i bolagets ekonomi samt bokföring?

Efter som jag inte har aktiemajoriteten, så kan jag inte påverka några beslut, men kan jag bli nekad till insyn?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni endast är två aktieägare i aktiebolaget så har du som aktieägare rätt att erhålla tillfälle att ta del av räkenskaper, bokföring och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, d.v.s. dokument som förvaras hos bolaget och handhas av företagsledningen eller dess underställda personal, i den omfattning som behövs för att du ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett ärende som behandlas på bolagsstämman. Detta framgår av Aktiebolagslag (2005:551) 7:36 första stycket. Den enda begränsning som kan uppstå är om delgivning av sådan information till dig skulle medföra en påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget (Aktiebolagslag 7:36 tredje stycket). Denna begränsning är dock endast tillämpbar i undantagsfall, då risken för skada är i det närmaste uppenbar. Om bolagsledningen utan rätt hindrar dig från att utöva denna tillsyn så kan du föra talan vid domstol med yrkande om att beredas tillfälle att få ta del av räkenskaperna.

Även om du bara äger 20 % av aktierna i bolaget så står en rad möjligheter i samband med bolagsstämman till ditt förfogande för att påverka bolaget. För det första kan du kalla till extra bolagsstämma (Aktiebolagslag 7:13 andra stycket). För det andra kan du bordlägga vissa beslut på bolagsstämma (Aktiebolagslag 7:14 andra stycket). För det tredje kan du bestämma om utdelning av den vinst som redovisats i balansräkningen (Aktiebolagslag 18:11 första stycket). För det fjärde kan du väcka talan om skadestånd till bolaget mot exempelvis en VD som av oaktsamhet i sitt uppdrag har skadat bolaget (Aktiebolagslag 29:7 första stycket). För det femte kan du påkalla utseende av s.k. minoritetsrevisor (Aktiebolagslag 9:9 andra stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000