Aktieägares personliga ansvar

2020-07-31 i Bolag
FRÅGA
Hej,Driver företag, ett Aktie Bolag. Om jag skriver ett testamente där någon ärver bolaget, nu har bolaget tillgångar, men vad händer om bolaget skulle ha problem om ett antal år när jag går bort?Då arvingen ärver aktierna i bolaget, blir denna personen då ansvarig för eventuella åtaganden?Vet att man inte kan ärva skulder, men vad gäller om man får ärva aktierna i ett bolag? Då blir väl ägaren huvudman i bolaget?(har inga bröstarvingar, så jag kan testamentera)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL). Huvudregeln i ett aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser (1 kap. 3 § ABL). Detta beror på att det är aktiebolaget som juridisk person som bär förpliktelserna, inte de enskilda personerna bakom bolaget. Personen som tar över bolaget efter dig kommer alltså enligt huvudregeln inte ha något personligt ansvar för förpliktelserna, utan detta ligger på bolaget.

Det finns dock undantag från huvudregeln som kan göra att styrelsen och aktieägarna blir personligt ansvariga för vissa förpliktelser som bolaget åtar sig. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet eller när det vid en utsökning visar sig att bolaget saknar tillgångar så ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § ABL). Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger det registrerade kapitalet ska styrelsen kalla en kontrollstämma som besluta om bolaget ska gå i likvidation eller inte (25 kap. 15 § ABL). Beslutar man att fortsätta driva verksamheten trots att det egna kapitalet understiger det registrerade kapitalet ska en ny kontrollstämma hållas inom åtta månader från den första för att på nytt pröva frågan om likvidation. En ny kontrollbalansräkning ska upprättas inför den andra kontrollstämman (25 kap. 16 § ABL). Hålls inte den andra kontrollstämman inom den angivna tiden eller understiger det egna kapitalet det registrerade kapitalet vid den andra kontrollstämman ska styrelsen ansöka om likvidation hos tingsrätten (25 kap. 17 § ABL). Ansökan skall göras inom två veckor från den andra kontrollstämman eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt då den senast skulle ha hållits (25 kap. 17 § 2 stycket ABL). Om styrelsen underlåter att följa dessa steg så svarar ledamöterna solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består. Detta gäller även den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar å bolagets vägnar (25 kap. 18 § ABL). Aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet blir solidariskt ansvariga (Med de som omfattas av 25 kap 18 § ABL) för förpliktelser som uppkommer för bolaget efter den tidpunkt då ansökan om likvidation senast skulle ha getts in (25 kap. 19 § ABL).

Sammanfattning

Aktieägarna blir vanligtvis inte personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Detta sker endast när bolaget är skyldigt att gå i likvidation, men där styrelsen/aktieägarna underlåter att ansöka om likvidation hos tingsrätten.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (699)
2021-03-02 Aktier som apportegendom aktieägartillskott
2021-03-01 Kan en kund framställa krav efter att ett aktiebolag har sålts?
2021-02-28 Starta bolag: vilka lagar ska efterföljas?
2021-02-27 Vad händer med befintliga avtal när ett aktiebolag avvecklas?

Alla besvarade frågor (89850)