FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/05/2014

Aktieägares initiativrätt

Har du möjlighet att besvara den andra frågeställningen. Betalar gärna en 5-hundring om jag kan få ett svar på detta inom en vecka. Här kommer frågan:Samma person som diskuterar varumärkesfrågan med är också inblandad i en annan situation där han och jag är delägare i bolaget A AB.Åke äger 80% och jag äger 20%Under två års tid har jag arbetat upp kontakter med 5 av de största tillverkarna av skogsmaskiner. Affärer/Intäkter börjar löpa på, och ÅF-avtal är på g. Då problemen med samarbetet i eSail drog igång stängde Åke (VD i bolaget) av mig från all information, jag fick inte fortsätta ha kontakt med kunderna, all mail stängdes av etc etc. Han hävdar att han kan göra detta eftersom han inte längre kan lita på mig. (Man tar sig för pannan)Vi har hittills arbetat utan ersättning för att nu när affärerna börjat rulla in kunna börja ta utdelning från bolaget.Nu hotar Åke med att flytta all försäljning till B AB, hans mest aktiva bolag där också loggan ramlade in, vilket innebär att allaframtida försäljning skulle försvinna från A AB. Alternativt hotar han med att likvidera bolaget.Jag har hävdat, utan att vara säker, att ovanstående aktiviteter kräver ett konsensusbeslut på en bolagsstämma eftersom man ändrar bolagets inriktning. (Aktiebolagslagen)Vad gäller?Till saken hör att Åke tidigare kallade till en bolagsstämma som helt spårade ur. Han hade ingen ordning på siffrorna som visade sig härröra från 2012. Bara ett exempel. Vi avbröt stämman då han hävdade att han egentligen bara tänkt stämma av läget! Nu har det kommit en ny kallelse, och jag har meddelat att jag kommer att ha en bisittare, min revisor. Jag har krävt en total genomlysning av ekonomin, misstänker att viss fakturering gått till B AB. Kan man ha det som övrig punkt på årsmötet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som jag förstår det så har du två delfrågor i din fråga. 

1. Kan Åke flytta all försäljning till sitt bolag, alternativt likvidera ert bolag?

2. Kan man ha genomlysning av ekonomin som en övrig punkt på bolagsstämman?


1. Utifrån informationen som framkommer i frågan så är det lite svårt att avgöra vad det innebär att flytta försäljningen. Det skulle här kunna vara frågan om en förtäckt utdelning och det skulle i så fall grunda ett skadeståndsansvar för den som gör denna utdelning till övriga aktieägare (dvs dig i detta fall). Det skulle i så fall krävas att det finns avtal med era köpare som har ett värde. Gällande frågan om likvidering så är det här frågan om en frivillig likvidation som beslutas av bolagsstämman enligt 25:1 ABL. För ett beslut om frivillig likvidation krävs det att mer än hälften av de röstberättigade röstar för en frivillig likvidation enligt 25:2 ABL. I detta fall kan således Åke försätta bolaget i frivillig likvidation då han äger 80 % av aktierna förutsatt att aktierna inte har olika röstvärde vilket i så fall regleras i bolagsordningen.

2. Vad gäller frågan om genomlysning av ekonomin så finns det en möjlighet för varje aktieägare att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma enligt 25:16 ABL. Detta sker genom att aktieägaren skriftligt begär att saken ska tas upp och detta ska ske, som huvudregel, senast en vecka innan kallelsen till bolagsstämman kan skickas ut enligt 25:18-20 ABL. Vilket i normalfall är ca 6 veckor innan bolagsstämman.

Vänligen,

Robert LindströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000