Aktieägareavtal, förköpsrätt

2017-12-18 i Bolag
FRÅGA
Hej,I vårt aktieägaravtal har vi skrivit in att övriga ägare har förtur vid eventuell försäljning av aktierna. Jag ska nu avisera att mina aktier är till salu. Om vi inte skrivit något om tid i avtalet och övriga ägare säger "Vi köper av dig, men om 3 år till värdet som gäller den dagen". Är jag skyldig att vänta eller kan jag då sälja mina aktier till en utomstående?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det är svårt för mig att ge ett helt adekvat svar på din fråga eftersom att aktieägaravtal inte finns lagreglerade och i viss mån är dess rättsverkningar oklara i förhållande till aktiebolagslagen. Utgångspunkten är dock att de är giltiga obligationsrättsligt, dvs. mellan dig och övriga aktieägare.

Hur ditt avtal är utformat blir alltså helt avgörande. Relevant blir då – om frågan inte regleras i ert avtal – att tolka ert avtal. Avtalstolkning sker utifrån en rad olika faktorer. Det finns dessutom flertalet sätt och åsikter hur avtal ska/bör tolkas.

Utan tillgång till ditt avtal blir det alltså omöjligt att avgöra om du kan sälja dina aktier i bolaget utan att råka ut för repressalier från övriga aktieägare.

Jag rekommenderar dig att vända dig till en advokatbyrå för vidare hjälp beträffande hur du bör gå vidare i det här fallet.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Ha en trevlig jul- och nyårsledighet.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?