FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag13/06/2019

Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman?

Hej, jag har ett aktiebolag där jag äger 50% en kamrat 30 % samt två andra personer som äger 10 % var.

Den ene av de som äger 10 % kan inte närvara vid ordinaie bolagsstämma och kan därför inte skriva under protokollet och inte årsredovisningen då han befinner sig utomlands vid tidpunkten för denna stämma.

Årsredovisningen ska var inne senast 30 juni varför vi undrar om någon annan i bolaget kan skriva under och om möjligheten att ordföranden ger en fullmakt??

Med vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga har att göra med årsredovisningar aktualiseras årsredovisningslagen (ÅRL). Enligt 2 kap. 7 § ÅRL måste samtliga styrelseledamöter samt VD:n skriva under årsredovisningen för att den ska anses vara upprättad, dvs. färdig. Är personen som äger 10 % av bolaget varken VD eller styrelseledamot behöver hen alltså inte skriva under årsredovisningen.

Skulle personen emellertid vara en styrelseledamot eller VD kan hen inte lämna en fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen. Den enda möjligheten som finns är att en suppleant som ersätter styrelseledamoten skriver under i egenskap av styrelsesuppleant.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi.

Sam NaderiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000