Aktieägaravtal

2017-02-28 i Bolag
FRÅGA
Hej!Aktieägaravtal i fåmansbolag.Det nuvarande aktieägaravtal vill företaget ersätta med ett nytt avtal. Det nya avtalet har inte godkänts av alla berörda parter, men företaget använder ändå det nya avtalsförslaget i sitt arbete och samtidigt påstår att båda avtalen kan gälla. För mej låter det helt fel, men har ingen kunskap om vad som gäller eller vem jag skall kontakta för att få hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Meningen med ett aktieägaravtal är att kunna styra bolaget mer ingående gällande till exempel inriktning för bolaget, styrning av makten och liknande. De regler som styr aktieägaravtal är regler gällande avtal i allmänhet och därigenom avtalslagen. Rent generellt har vi i Sverige en väldigt stor frihet att skriva avtal över saker utan att det är att anses som inkorrekt. Det som är viktigt att komma ihåg är att ett aktieägaravtal aldrig kan sätta reglerna i Aktiebolagslagen (här) ur spel, det är alltid den reglering som ska styra bolaget. Detta innebär till exempel att ett bolag aldrig kan bindas i ett aktieägaravtal och man kan aldrig göra en bestämmelse tvingande mot bolaget.

Ett aktieägaravtal blir alltså gällande mellan de parter som har skrivit under avtalet. Detta innebär också att ett aktieägaravtal inte måste skrivas under av alla parter men de som inte skriver under kan således inte tvingas av det avtalet.

Sammanfattningsvis, i ditt fall är det alltså inga problem att ha ett avtal som inte alla har skrivit på och inte heller att ha två olika avtal. Dock kan det senaste avtalet inte styra de aktieägare som inte har skrivit på. Det som kan bli problematiskt att ha två avtal är om dessa är motstridiga. Då får man kolla på om det sker avtalsbrott när någon klausul tillämpas. Till exempel om det i det första avtalet står en sak och det andra avtalet går rakt emot kan det bli avtalsbrott om det senare tillämpas och det står i strid med det första. Då kan istället reglerna i avtalslagen (här) om avtalsbrott göras gällande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95758)