Äktenskapsskillnad efter 15 år separation - om torp ska ingå i bodelningen

2016-03-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej, en vän till mig har just begärt skilsmässa. För drygt 15 år sedan separerade han från kvinnan i fråga efter att hon varit otrogen. Han lämnade henne och köpte ett torp där han bott sedan dess. Men han har inte skilt sig förrän nu, då hon motsatt sig det. Han har dock varit skriven på egen adress sedan han köpte detta torp och de har inte levt som makar. Nu är frågan, måste han lösa ut sin fd fru även från den bostad han skaffade för att bo i själv och så har gjort så länge?
SVAR

Hej Sofia,

Tack för att du vände dig till oss på Lawline!

För att avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen nu vid äktenskapsskillnaden tittar man först på den s.k. kritiska dagen, vilken är dagen då din vän ansökte om äktenskapsskillnad. Den egendom som fanns på den kritiska dagen är den egendom som ska ingå i bodelningen. Det är alltså avgörande när man ansöker om äktenskapsskillnad, om din vän gjorde detta innan han köpte torpet då innebär det att torpet inte är en egendom som ska ingå i bodelningen. Om torpet köptes innan äktenskapsskillnad ansöktes, då ska torpet ingå i bodelningen och måste delas lika mellan makarna, vilket framgår av 11 kap 3 § Äktenskapsbalken. Då spelar det alltså ingen roll om han har bott där själv. Det kan dock fortfarande bli så att maken får behålla huset utan att han måste köpa ut sin fru om frun själv behåller egendom som motsvarar torpets värde. Enligt 11 kap 7 § Äktenskapsbalken, har varje make vid fördelning av egendomen rätt att i första hand få den egendom fördelad till sig som denne själv äger, alltså i det här fallet torpet. Det innebär såldes att han kan få behålla den egendomen, men det innebär öven att makan får behålla annan egendom som ingår i bodelningen.

Även om torpet köptes efter ansökan om äktenskapsskillnad, då kan detta innebära att din vän måste betala en summa pengar till sin fd fru. Så är fallet om din vän köpt torpet med pengar som tillhör dem båda, som alltså ska klassas som giftorättsgods, vilket framgå av 7 kap 1 § Äktenskapsbalken. Om man har använt egendom och köpt något annat av denna egendom, vilket är fallet här med torpet, då innebär detta att det uppstår en redovisningsfordran enligt 9 kap 3 § Äktenskapsbalken. Beloppet ska ses som ett förskott av sin del i bodelningen, det kan alltså innebära att han kan bli skyldig att betala en viss summa pengar till fd frun, för att se till att egendomsförhållandena jämnas ut i bodelningen.

Ovan svar är vad som ryms inom vår gratisrådgivning, behöver din vän ytterligare rådgivning rekommenderar jag att han kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84124)