Äktenskapsskillnad, bodelning, skälighet

2019-04-22 i Bodelning
FRÅGA
Jag har varit gift med min man i nästan 26 år. Han har nu ansökt om skiljsmässa. För 10 år sedan var jag med i en olycka och skadade mig allvarligt. I samband med olyckan som var traumatisk utvecklade jag en sjukdom som gjorde att kroppen sakta bryts ner. I februari 2015 blev jag sjukersatt till 50%. Jag kommer därför att få en lägre pension pga av detta samt har en sämre ekonomi än honom. Dessutom har jag jobbat deltid pga barnen under deras uppväxt. Kan detta på något vis användas vid bodelningen. Han lämnade mig för en väninna till mig. Våra barn är nu vuxna men den yngsta bor fortfarande hemma.Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom din fråga rör äktenskapsskillnad och bodelning är äktenskapsbalken tillämplig.

I en bodelning ingår giftorättsgods, d.v.s. all egendom som inte är enskild egendom till följd av äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente (19:1, 7:1-2 äktenskapsbalken). Det spelar alltså ingen roll om egendomen tillhör dig eller din make. Det innebär till exempel att både ditt bankkonto och din makes bankkonto ska ingå i bodelningen. Vidare ska, enligt huvudregeln, egendomen som ingår i bodelningen delas lika mellan er (11:3 äktenskapsbalken). På så vis spelar det ingen roll om du har sämre ekonomi än din make.

Vad gäller pension, ska sådana företagsägda inte ingå i bodelningen i den mån det är skäligt. Dessa utgör särskild egendom (10:2 äktenskapsbalken). Den omständighet att du har lägre pension till följd av sjukdom och omhändertagande av barn skulle kunna medföra att det anses oskäligt att pensionerna inte ska ingå i bodelningen. Om du eller din make däremot har privat pensionssparande ska dessa, som huvudregel, ingå i bodelningen och därmed delas lika mellan er.

När det gäller er gemensamma bostad och bohag (möbler) ska denna tillfalla den av er som är i störst behov, i den mån det är skäligt (12:2 äktenskapsbalken). Detta gäller oavsett vem bostaden står på. Den omständighet att du har en sjukdom som medför svårigheter och att du har sämre ekonomi och därmed svårare att hitta en annan bostad är faktorer som beaktas vid bedömningen.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2530)
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning
2020-05-31 Vad gäller vid bodelning?

Alla besvarade frågor (80629)